wmodr.pl

WMODR >>

Stopka

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel.89 535 76 84
e-mail: sekretariat@w-modr.pl

NIP:7393452902 | REGON: 519653022 | BGK Oddział w Olsztynie 72 1130 1189 0025 0151 0420 0004

Opracowanie: Marcin Cyrankowski