wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Forum Innowacji >>

Podsumowanie IV Forum Innowacji "Głod jakości"

IV Forum Innowacji pod hasłem przewodnim „Głód jakości” było międzynarodową konferencją w odpowiedzi na głód wiedzy i głód jakości w sektorze rolnym i rolno-spożywczym. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 3-4 września 2022 r. na Lądowisku Gryźliny jako wydarzenie towarzysząc XXVIII Jesiennym Targom Rolniczym.

W takcie Forum Innowacji „ Głód jakości” odbyły się 4 spotkania branżowe (hodowców koni, bydła mięsnego i ras zachowawczych, bydła mlecznego i owiec) poświęcone przede wszystkim wymianie doświadczeń, wiedzy i spostrzeżeń na temat najważniejszych wyzwań pojawiających się w danej branży, definicji i rozumieniu „wysokiej jakości” zarówno przez hodowców i producentów, jak i konsumentów oraz współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Niezależnie od branży uczestnicy spotkań wskazywali na prozdrowotny aspekt spożywania mięsa wysokiej jakości i konieczność efektywnej edukacji w tym zakresie konsumentów już od najmłodszych lat. Warunkiem koniecznym jest szczególna dbałość o zachowanie wysokiej jakości nie tylko w samym procesie technologicznym, ale na każdym etapie wytworzenia i dostarczenia produktów do konsumenta. Uczestnicy spotkań branżowych podkreślali, że główną troską i wyzwaniem dla producentów i hodowców jest dobrostan zwierząt – odpowiednie żywienie zwierząt, wypas, ubój na pastwiskach, skrócone łańcuch dostaw. Nieodzowne jest tu wykorzystanie nowoczesnych technologii takich jak blockchain, zarządzanie w chmurze, zarzadzanie i wykorzystanie Big Date. O możliwościach jakie otwiera przed całym sektorem świat technologii blockchain oraz w jak skuteczny sposób adaptować i wykorzystywać nowoczesne narzędzia w cyfryzacji rolnictwa opowiedział Partner Technologiczny Forum, firma Caruma.

Zmieniające się potrzeby konsumentów wskazują na konieczność dostosowania produktów w taki sposób, aby spełniały ich oczekiwania. Charakterystyczna tabuizacja tematów związana ze spożywaniem mięsa (szczególnie końskiego i owczego) może być przełamana odpowiednia edukacją i zmianą przyzwyczajeń i nawyków konsumentów. Wartości które często wskazywano w zakresie produkcji mięsa i mleka to przede wszystkim zaufanie i transparentność.

Uczestnicy forum podzielili się również inspirującymi przykładami współpracy i tworzenia grup producenckich, sieciowania i tworzenia relacji na poziomie lokalnym/regionalnych jako czynników zwiększających efektywności i jakość produktów. Albowiem jak to wskazał jeden z panelistów „Sukces to nie jest jeden człowiek, to współpraca wszystkich, którym zależy”

Gościem honorowym IV Forum Innowacji był Komisarz UE ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski. Komisarz mówiąc o perspektywie rozwoju sektora rolno-spożywczego w kontekście reformy i wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej”, przekazał cenne wnioski i informacje z punktu widzenia rozwoju polskiego rolnictwa.

Kluczową informację, którą usłyszeli zebrani na Forum był fakt, że Komisja Europejska zaakceptowała  Polski Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. „Dopiero siedem krajów ma zatwierdzone Plany, wśród których jest Polska. Pozostałe kraje nie mają jeszcze ich gotowych, a ich rolnicy nie wiedzą, co ich czeka, bo później złożyli swoje projekty i jest tam więcej wątpliwości. Polska jest w pierwszej grupie krajów”, poinformował Janusz Wojciechowski.

Uczestnicy IV Forum Innowacji mieli niepowtarzalną okazję do podjęcia rozmowy z Januszem Wojciechowskim, który większość swego czasu poświęcił odpowiadając na pytania, nurtujące naszych gości. Na koniec spotkania podziękował przede wszystkim rolnikom za ich pracę i wytrwałość w tych ciężkich czasach, „Na rolników można zawsze liczyć (…), rolnicy żywią nas i bronią” oraz zadeklarował pomoc i wsparcie, jako rzecznik branży w Unii Europejskiej.

Podsumowując to dwudniowe wydarzenie możemy śmiało powiedzieć, że wizja przyszłości branży rolnej tworzy się na naszych oczach, za naszym pośrednictwem. Tym, którzy jeszcze nie zauważyli pewnych sygnałów płynących z rynku bądź nie mieli pomysłu jak je wykorzystać we współpracy z teamem certyfikowanych ekspertów Wasyluk Projektowanie Kreatywne otworzyliśmy okno na świat możliwości.  Tegoroczne Forum Innowacji było przewodnikiem po trendach i nadchodzących zmianach sektora rolno-spożywczego.

Zmiana może być przerażająca, ale wiesz co jest jeszcze straszniejsze? Pozwolić żeby strach powstrzymał Cię przed Wzrostem, Rozwojem i Postępem.
- Mandy Hale -

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz