WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Forum Innowacji >>

Spotkanie branżowe dla hodowców owiec

Chów i hodowla owiec w Polsce ma wieloletnią tradycję. Te zwierzęta gospodarskie w najmniejszym stopniu poddawane były intensyfikacji produkcji rolniczej. Sektor owczarski w Polsce w wyniku długotrwałych procesów stagnacyjnych w hodowli, ujawnionych barier rynkowych i zmniejszenia popytu na tradycyjne produkty owczarskie znajduje się w sytuacji kryzysowej.

Z gospodarczego punktu widzenia najważniejszym surowcem (produktem) uzyskiwanym w hodowli owiec jest mięso. Przy okazji uboju uzyskuje się skóry, które w wyniku racjonalnego zagospodarowania można wykorzystać jako dodatkowy kierunek działalności. Wełna jest surowcem, który uzyskuje się od owiec niezależnie od ich rasy i wymaga zagospodarowania w kompleksowym systemie produkcyjnym. Mleko jest uzyskiwane tylko przy specjalizacji, stanowi więc niejako oddzielny podsystem i owce tego typu użytkowego trzeba traktować inaczej. Owce dostarczają jeszcze nawozu o wysokiej zawartości składników odżywczych dla roślin. Jest to jednak głównie produkt nietowarowy i służy do podniesienia żyzności ziemi w gospodarstwie. Wszystkie te surowce z produkcji owczarskiej i produkty warto uwzględnić w oszacowaniu ryzyka produkcji i wykorzystania oraz prognozie rozwoju sektora i rynku.

Wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa, w tym produkcji mięsa, mleka, skór i wełny owczej, zależy w dużej mierze od wysokiej jakości podstawowych czynników produkcji oraz optymalnie skalkulowanych nakładów inwestycyjnych. Jednocześnie wzrost konkurencyjności powinien odbywać się poprzez rozwój zrównoważonej produkcji w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i potrzebami społecznymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Spekuluje się, że rozwiązaniem dla sektora owczarskiego i kierunkiem, w którym powinien się rozwijać są innowacyjne i prozdrowotne produkty owczarskie wysokiej jakości, uzyskane poprzez zrównoważony rozwój całego sektora owczarskiego oraz wykorzystanie nowych technologii i zasobów produkcyjnych, w zgodzie z polityką prozdrowotną, nowymi potrzebami konsumentów oraz środowiska naturalnego i społecznego.

Czy wdrożenie innowacji stanowi poważne wyzwanie dla hodowców, producentów i firm sektora owczarskiego w Polsce, znajdującego się w kryzysie strukturalnym?

Czy rynek jagnięciny w Polsce ma szansę rozwinąć się na tyle żeby wypełnić lukę powstałą zmniejszonym eksportem surowca do Włoch?

Jakie najważniejsze potrzeby identyfikuje się wśród hodowców, producentów, przedsiębiorstw i konsumentów na rynku produktów owczarskich?

O najbardziej palących dla branży tematach będziemy rozmawiać z przedstawicielami sektora owczarskiego podczas IV Forum Innowacji „Głód jakości”

SPOTKANIE BRANŻOWE: OWCE             
godz. 16:00-17:30

Wykład:

Identyfikacja i analiza trendów chowu i hodowli owiec w Polsce; prof. dr hab. inż. Jan Miciński - Katedra Hodowli Owiec i Kóz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wykład:

Węgierski system hodowli owiec. Cele, badania, wartość hodowlana; dr. István Komlósi - Instytut Hodowli Zwierząt DSc; Uniwersytet w Debreczynie, Węgry

 

W części panelowej, m.in. o tym co jest najważniejsze dla branży i jak jest odbierana przez konsumentów oraz o tym jakie znaczenie dla rozwoju ma współpraca pomiędzy różnymi partnerami dyskutować będą:

prof. dr hab. inż. Jan Miciński - pracownik naukowy i Kierownik Katedry Hodowli Owiec i Kóz UWM. Posiada obszerny dorobek naukowy w zakresie oceny użytkowości różnych ras owiec i kóz, w szczególności rodzimych ras owiec, objętych ochroną przed wyginięciem. Znaczna część aktywności naukowej Profesora jest poświęcona propagowaniu walorów prozdrowotnym produktów kozich i owczych – szczególnie mleka i mięsa pozyskiwanego od tych zwierząt.

mgr Katarzyna Malicka - rolnik z dwudziestoletnim stażem z gminy Świątki, hodowca owiec kamienieckich (1000 sztuk owiec w gospodarstwie – rasa owiec zagrożona wyginięciem). Realizuje przetwórstwo i sprzedaż żywności z mięsa owczego, pozyskiwanego od zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. W gospodarstwie ma miejsce również produkcja i przetwórstwo surowców roślinnych do wytwarzania żywności. Powstająca w gospodarstwie żywność wysokiej jakości jest sprzedawana ,,w krótkich łańcuchach dostaw”. Pani Katarzyna Malicka jest  Prezesem Warmińsko - Mazurskiego Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Olsztynie.

dr inż. Anna Hinburg – dietetyk kliniczny, doktor z zakresu Technologii Żywności i Żywienia. Edukator żywieniowy na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Prowadzi poradnię dietetyczną dla dzieci i dorosłych specjalizując się głównie w dietetyce klinicznej. Wieloletni nauczyciel akademicki. Członek Zespołu Żywienia Klinicznego Dzieci. Konsultant zespołu kampanii informacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego żywienia współpracujący z przedszkolami i szkołami na terenie całej Polski. Autorka informatorów dla diabetyka i licznych artykułów w zakresie dietetyki. Współautorka dwóch podręczników dotyczących edukacji zdrowotnej w pediatrii. Propagatorka zdrowego stylu życia przy współpracy z mediami.

dr Piotr Wasyluk - właściciel firmy @Wasyluk Projektowanie Kreatywne. Doktor nauk humanistycznych i nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Moderator design thinking. Jest specjalistą i praktykiem w zakresie projektowania ekosystemów usług, modeli biznesowych i nowoczesnych marek. W procesie projektowym tworzy przede wszystkim solidne fundamenty oparte na metawartościach, zaś we wdrażaniu zaprojektowanych rozwiązań przykłada dużą uwagę do ich efektywności biznesowej. Analityk trendowy, który wiedzę o przyszłości wykorzystuje do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w organizacjach. Autor kilkudziesięciu raportów trendowych dla firm, branż i instytucji publicznych. Pan Piotr jest również autorem innowacyjnej metody praktycznej analizy trendów© oraz redaktorem profilu FB: @Dragonfly perspective.

István Komlósi - jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Debreczynie. Po ukończeniu studiów podyplomowych z Biostatystyki i Genetyki Ilościowej na UNSW w Kensington i UNE w Armidale w Australii rozpoczął badania nad programami hodowlanymi. Ukończył doktorat w temacie „Zastosowanie analizy obrazu wideo do przewidywania budowy tusz owiec” na Uniwersytecie Walijskim w Bangor w Wielkiej Brytanii. Pracuje również jako doradca Krajowego Związku Hodowców Owiec i Węgierskiego Związku Hodowców Bydła Simentalskiego ds. programu hodowlanego. Prowadzi badania dobrostanu zwierząt u bydła i drobiu. W 2013 roku uzyskał tytuł doktora nauk ścisłych Węgierskiej Akademii Nauk, a obecnie jest profesorem nauk o zwierzętach na Uniwersytecie w Debreczynie. Opublikował 293 artykuły i ma 551 niezależnych cytowań. István Komlósi jest dyrektorem Instytutu Nauk o Zwierzętach, Biotechnologii i Bioróżnorodności, kierownikiem Szkoły Doktorskiej Nauk o Zwierzętach. Jego nauczanie obejmuje zasady produkcji zwierzęcej, genetykę ilościową i projektowanie eksperymentów.

Panel dyskusyjny prowadzić będzie Małgorzata Wasyluk - z zamiłowania projektantka przedsięwzięć kreatywnych, z zawodu projektantka całościowych doświadczeń użytkowników. Tworzy nowoczesne modele biznesowe wykorzystując rzetelną wiedzę o trendach i inspirujące interpretacje sygnałów zmian. Jest certyfikowaną moderatorką design thinking i service designerką. Posiada szerokie kompetencje menadżerskie i zarządcze, pełniła role lidera w wielu przedsięwzięciach biznesowych i projektach finansowanych ze środków UE. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, szkołami wyższymi i uczelniami, organizacjami pozarządowymi  i administracją samorządową w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań zgodnie z filozofią Human Center Design. Z pasją projektuje komunikacje organizacji opartą na wartościach i skoncentrowaną na wyzwaniach.

 

Z pełnym, dwudniowym programem IV Forum Innowacji "Głód jakości" można zapoznać się tutaj >>

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz