WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Forum Innowacji >>

Spotkanie branżowe dla hodowców bydła mlecznego

Polska mieści się w czołówce europejskich producentów mleka, jednak do utrzymania tej pozycji konieczne będzie dostosowanie się do nowych wymagań stawianych branży. Wpływ na branżę mleczarską ma wiele czynników: pogoda, zmiany legislacyjne czy, jak pokazały ostatnie miesiące - czynniki geopolityczne. Również proces globalizacji ma zasadniczy wpływ na trendy pojawiające się we współczesnej gospodarce. Jednym z wyzwań zarządzania strategicznego jest modelowanie rozwoju sektora, czyli określenie kierunków zmian. Jak istotne jest projektowanie zmian pokazała chociażby sytuacja pandemiczna, która odcisnęła piętno na branży mleczarskiej kiedy to ograniczenia gospodarcze doprowadziły do zaburzeń w łańcuchach dostaw, lawinowo rosnących cen surowców i materiałów do produkcji.

Jednak jednym z większych wyzwań, o którym najczęściej dyskutuje się w sektorze mleczarskim, ale też w szeroko pojętym rolnictwie, są strategie nowej polityki rolnej związane z Europejskim Zielonym Ładem. W zdecydowanej większości komentarzy pojawiają się obawy związane z potencjalnym spadkiem poziomu produkcji i opłacalności co przełoży się na poważny problem dla spółdzielni mleczarskich jeśli chodzi o dostępność surowca – zauważa Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka i pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca. Czołowi politycy europejscy z kolei przekonują, że nie ma powodu do niepokoju, i że to właśnie hodowcy w największym stopniu odczują pozytywne skutki Zielonego Ładu.

Sami hodowcy z kolei szukają sposobów na obniżenie kosztów produkcji, aby utrzymać satysfakcjonujący poziom opłacalności z uwzględnieniem nie tylko dobrostanu i warunków chowu, ale i wpływu hodowli na środowisko, szczególnie w kontekście produkcji gazów cieplarnianych. Problemem, który aktualnie dominuje w dyskusji branży mleczarskiej są kwestie energii i gazu oraz zakłócenia łańcucha dostaw w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Konsumenci natomiast mają coraz większe wymagania dotyczące ilości i jakości produktów mlecznych oraz ich pochodzenia, oczekując aby mleko pochodziło od „szczęśliwych i zdrowych krów”.

Czy złotym środkiem może okazać się zwiększenie postępu genetycznego w zakresie cech funkcjonalnych jak płodność, długowieczność, odporność na schorzenia i choroby, czy też łatwość chowu?

Te i wiele innych zagadnień poruszonych zostanie podczas spotkania branżowego z hodowcami bydła mlecznego, które odbędzie się w ramach IV Forum Innowacji „Głód jakości”.

SPOTKANIE BRANŻOWE: BYDŁO MLECZNE        
godz.: 14:00-15:30

Wykład:

Identyfikacja i analiza trendów jakościowych produkcji mleka w Polsce; dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ PIB - Kierownik Zakładu Hodowli Bydła Instytutu Zootechniki PIB

Wykład:

Historia i zasady EDC; wyzwania w transnarodowej współpracy EIP, innowacyjne projekty EDC w zakresie zdrowia zwierząt;  Hardi Tamm - Prezes i Dyrektor Generalny NGO Estońskiego Klastra Mleczarskiego (EDC), Dyrektor Generalny Asper Biogene LLc, Estonia

Z grupą ekspertów porozmawiamy m.in. o tym jak definiowana a jak rozumiana jest jakość przez uczestników branży mleczarskiej?  Jaki udział w kreowaniu produktów i usług wysokiej jakości pełnią konsumenci oraz zastanowimy się czy produkt/surowiec to jedyny obszar związany z jakością? Z zagadnieniami zmierzą się:

dr hab. Piotr Wójcik, prof. IŻ PIB – na co dzień profesor Instytutu Zootechniki PIB. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z prywatnymi i państwowymi podmiotami w zakresie hodowli bydła realizowanych w ramach projektów badawczych, umów o współpracy, konsorcjów i zadań zleconych przez Ministerstwo Rolnictwa. Uczestnik wielu wyjazdów studyjnych i szkoleniowych. Autor i współautor ponad 450 prac naukowych, popularnonaukowych  publikowanych w kraju i poza granicami. Ma swoim koncie przeprowadzenie ponad 90 szkoleń i wykładów. Promotor 2 zakończonych doktoratów i 1 magisterium a obecnie promotor 4 doktorantów.

Andrzej Edmund Steckiewicz - hodowca, producent mleka, rolnik, samorządowiec, działacz społeczny i charytatywny. Przez dwie kadencje Wójt Gminy Wieliczki, następnie radny powiatu oleckiego. Wieloletni Wiceprezes, następnie Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie. Działacz krajowych struktur hodowców, a od 2019 roku Wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Członek struktur powiatowych i wojewódzkich Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Organizator wielu inicjatyw społecznych, protestów, wystaw i wydarzeń hodowlanych. Bezwzględnie dąży do dobrobytu polskich gospodarstw rolnych i rozwijania rodzimej genetyki. Popularyzator oceny wartości użytkowej bydła mlecznego, jako podstawowego narzędzia usprawniającego zarządzanie nowoczesną produkcją wysokiej jakości mleka.

Mieczysław Kopiczko – doradca ds. hodowli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Od 1988r. pracownik Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt, Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt, Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt i Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Zootechnik, inspektor nadzoru, klasyfikator oceny typu i budowy, selekcjoner oraz sędzia na wystawach bydła mlecznego. Opiekun Ogólnopolskiej Szkoły Młodych Hodowców przy PFHBiPM.

Artur Świerad - po ukończeniu  edukacji swoją przygodę z branżą mięsną rozpoczął w 2005 roku jako selekcjoner ćwierci wołowych przeznaczonych na eksport w Unii Europejskiej. W 2008 roku postanowił spróbować czegoś nowego i rozwinąć skrzydła w handlu międzynarodowym, po czym w 2013 roku został szefem skupu mięsa do zakładów mięsnych Eurobeef. W roku 2019 został Dyrektorem skupu żywca w Zakładzie Uboju Bydła w Biskupcu, gdzie systematycznie dąży do rozwoju firmy i osiągnięcia sukcesu wraz z innymi współpracownikami. Jest młodym i szybko rozwijającym się człowiekiem, zawsze dąży do wyznaczonych celów i nie boi się nowych wyzwań.

Jacek Lasmanowicz - absolwent ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doświadczenie w przemyśle rolno-spożywczym zdobywał przez 25 lat. Od 2020 roku związany z Probiotics Polska gdzie pełni funkcję regionalnego dyrektora sprzedaży gdzie specjalizuje się w chowie i hodowli zwierząt, w szczególności bydła, trzody i drobiu. Był pomysłodawcą i koordynatorem projektów badawczych z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów w chowie i hodowli trzody chlewnej i drobiu.  Od grudnia 2022 roku prowadzi projekt badawczy w ogrodzie zoologicznym w Gdańsku, którego celem jest wyizolowanie szczepów bakterii o potencjalnym działaniu probiotycznym oraz opracowanie celowanego probiotyku skierowanego dla dzikich ptaków drapieżnych i roślinożernych. Od 2021 roku związał się również zawodowo z Wydziałem Zootechniki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego gdzie prowadzi wykłady nt. „Probiotechnologii jako alternatywy dla środków chemicznych w chowie i hodowli zwierząt”

dr Piotr Wasyluk - właściciel firmy @Wasyluk Projektowanie Kreatywne. Doktor nauk humanistycznych i nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Moderator design thinking. Jest specjalistą i praktykiem w zakresie projektowania ekosystemów usług, modeli biznesowych i nowoczesnych marek. W procesie projektowym tworzy przede wszystkim solidne fundamenty oparte na metawartościach, zaś we wdrażaniu zaprojektowanych rozwiązań przykłada dużą uwagę do ich efektywności biznesowej. Analityk trendowy, który wiedzę o przyszłości wykorzystuje do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w organizacjach. Autor kilkudziesięciu raportów trendowych dla firm, branż i instytucji publicznych. Pan Piotr jest również autorem innowacyjnej metody praktycznej analizy trendów© oraz redaktorem profilu FB: @Dragonfly perspective.

Hardi Tamm - jest estońskim przedsiębiorcą i dyrektorem generalnym Asper Biogene LLc. Jego działalność związana jest z działalnością intensywnie badawczą w dziedzinie genetyki, technologii medycznych itp. Dodatkowo uczestniczy jako lider w kilku wielopodmiotowych instytucjach badawczych i projektach współpracy. Przez ostatnie 15 lat pracował dla estońskich firm biotechnologicznych, odpowiadając za rozwój biznesu i kontrolę jakości. Jego ulubionym tematem jest wdrażanie nowych modeli biznesowych wraz z długofalową strategią. Poza tym od 2008 roku pełni funkcję eksperta i przedstawiciela estońskiego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym.
Od października 2015 r. jest Prezesem i Dyrektorem Generalnym NGO Estońskiego Klastra Mleczarskiego (EDC). Celem EDC jest znalezienie nowych możliwości tworzenia wyższej wartości dodanej z perspektywy produkcji mleczarskiej i łańcucha przetwórczego, poprawa wyników ekonomicznych przedsiębiorstw sektora oraz wzrost globalnej konkurencyjności poprzez współpracę i różnorodne działania innowacyjne. Wraz z udanymi projektami innowacyjnymi i badawczo-rozwojowymi, EDC szybko rozszerzyła swoją sieć współpracy. Zasady grupy Europejskiego Partnerstwa Innowacji (EIP) zostały wdrożone po utworzeniu EDC. Grupa EDC-EIP koordynuje dwa projekty współpracy transgranicznej EIP z fińską grupą operacyjną EIP (OG). Jest to pierwszy przypadek współpracy transgranicznej między grupami generalnymi EIP.

Panel dyskusyjny prowadzić będzie Małgorzata Wasyluk - z zamiłowania projektantka przedsięwzięć kreatywnych, z zawodu projektantka całościowych doświadczeń użytkowników. Tworzy nowoczesne modele biznesowe wykorzystując rzetelną wiedzę o trendach i inspirujące interpretacje sygnałów zmian. Jest certyfikowaną moderatorką design thinking i service designerką. Posiada szerokie kompetencje menadżerskie i zarządcze, pełniła role lidera w wielu przedsięwzięciach biznesowych i projektach finansowanych ze środków UE. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, szkołami wyższymi i uczelniami, organizacjami pozarządowymi  i administracją samorządową w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań zgodnie z filozofią Human Center Design. Z pasją projektuje komunikacje organizacji opartą na wartościach i skoncentrowaną na wyzwaniach.

Z pełnym, dwudniowym programem IV Forum Innowacji "Głód jakości" można zapoznać się tutaj >>

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz