WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Forum Innowacji >>

Spotkanie branżowe dla hodowców bydła mięsnego i ras zachowawczych

Od kilku lat Polska jest w czołówce producentów wołowiny w UE. Nawet pomimo trendu spadkowego w UE, produkcja w Polsce stale rosła osiągając najlepsze wyniki w latach 2010-2015. Podczas pandemii Covid-19 produkcja nieznacznie spadła. Nie wpłynęło to jednak znacząco na cały sektor, plasując kraj na drugim pod względem wielkości eksporterem wołowiny w UE. Dodajmy, że polskie uwarunkowania geograficzne stwarzają doskonałe warunki do hodowli bydła, a wysokie walory wołowiny, a także wysoka jakość potwierdzona w ramach systemu QMP jest naszym wielkim atutem na światowych rynkach. Trend ten wzmacnia budowana marka polskich produktów żywnościowych, jako produktów wysokiej jakości, innowacyjnych i produkowanych w zgodzie z naturą.

Mimo tych optymizmów sektor wołowiny boryka się z licznymi problemami. Wyzwaniami, przed jakimi stoi jest m.in. dostosowanie się do globalnych norm i wymogów, które w coraz większym stopniu dotyczą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia wody, zrównoważonej hodowli zwierząt, opłacalność produkcji i stabilizacji sytuacji na rynkach rolnych. Do tego warto dodać oczekiwania konsumentów, którzy coraz większą wagę przykładają do zdrowych produktów o jak największych standardach jakościowych, co w przypadku mięsa oznacza konkretne wymagania.

Czy pomimo trudności, z którymi mierzy się sektor, poprzez wspólne działanie uda się spowodować trwały i zrównoważony jego rozwój, wzrost rentowności łańcucha dostaw wołowiny kulinarnej i sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym?

Czy podążanie za jakością wiąże się z koniecznością poszukiwania i wdrażania innowacji? 

Czy jakość współpracy pomiędzy różnymi partnerami ma znaczenie dla rozwoju sektora?

Na wszystkie najważniejsze pytania o przyszłość sektora wołowiny postaramy się znaleźć podczas spotkania branżowego z hodowcami bydła mięsnego i ras zachowawczych w trakcie IV Forum Innowacji „Głód jakości”.

SPOTKANIE BRANŻOWE: BYDŁO MIĘSNE I RASY ZACHOWAWCZE          
godz.: 12:00-13:30

Wykład: Identyfikacja i analiza trendów jakościowych produkcji wołowiny w Polsce; dr hab. inż. Dariusz Lisiak - Kierownik Pracowni Badania Surowców i Produkcji Rzeźnej w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie

Wykład: Prezentacja projektu BAZYDRILL i LODRON; Marek Siuciakbroker innowacji Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Grupa Operacyjna Lodron

Wykład:Oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem w chmurze wspierające hodowlę bydła ras mięsnych. Rozwiązanie do rejestracji stad bydła i śledzenia rozwoju bydła; Anna Kadar - Dyrektor Zarządzający iTineris Informatikai Kft, Węgry


W drugiej części spotkania, podczas panelu dyskusyjnego, o tym co jest najważniejsze w branży i z jakimi trudnościami przyjdzie się zmierzyć w najbliższym czasie rozmawiać będą:  

dr hab. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS PIB – kierownik Pracowni  Badania Surowca i Produkcji Rzeźnianej w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego PIB. Przewodniczący Rady ds. Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych przy MRiRW. Ekspert ds. klasyfikacji tusz wieprzowych w Brukseli. Organizator i prowadzący ponad 80 kursów dla pracowników zakładów z zakresu klasyfikacji tusz wieprzowych, wołowych i dobrostanu. Organizator i prowadzący 15 szkoleń dla Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych z zakresu klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych. Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika Gospodarka Mięsna. Autor ponad 80 prac naukowych i 90 popularnonaukowych z dziedziny technologii żywności i zootechniki.

Piotr Rydel - hodowca  polskiego bydła czerwonego, inicjator powstania  Związku Hodowców Polskiego Bydła Czerwonego a zarazem jego Prezes. Wraz z rodziną prowadzi Gospodarstwo Rolne we wsi Rumian gm. Rybno (hodowla zwierząt ras zachowawczych: bydła polskiego czerwonego, konika polskiego, owiec). Oprócz pracy związkowej zajmuje się obecnie wdrażaniem na terenie Polski uboju na pastwisku. Dalekosiężnym celem pracy jest stworzenie pierwszej rasy mięsnej na bazie polskiego bydła czerwonego.

Artur Świerad - po ukończeniu  edukacji swoją przygodę z branżą mięsną rozpoczął w 2005 roku jako selekcjoner ćwierci wołowych przeznaczonych na eksport w Unii Europejskiej. W 2008 roku postanowił spróbować czegoś nowego i rozwinąć skrzydła w handlu międzynarodowym, po czym w 2013 roku został szefem skupu mięsa do zakładów mięsnych Eurobeef. W roku 2019 został Dyrektorem skupu żywca w Zakładzie Uboju Bydła w Biskupcu, gdzie systematycznie dąży do rozwoju firmy i osiągnięcia sukcesu wraz z innymi współpracownikami. Jest młodym i szybko rozwijającym się człowiekiem, zawsze dąży do wyznaczonych celów i nie boi się nowych wyzwań.

dr Piotr Wasyluk - właściciel firmy @Wasyluk Projektowanie Kreatywne. Doktor nauk humanistycznych i nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Moderator design thinking. Jest specjalistą i praktykiem w zakresie projektowania ekosystemów usług, modeli biznesowych i nowoczesnych marek. W procesie projektowym tworzy przede wszystkim solidne fundamenty oparte na metawartościach, zaś we wdrażaniu zaprojektowanych rozwiązań przykłada dużą uwagę do ich efektywności biznesowej. Analityk trendowy, który wiedzę o przyszłości wykorzystuje do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w organizacjach. Autor kilkudziesięciu raportów trendowych dla firm, branż i instytucji publicznych. Pan Piotr jest również autorem innowacyjnej metody praktycznej analizy trendów© oraz redaktorem profilu FB: @Dragonfly perspective.

Marek Siuciak – Broker Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie, w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Przedstawi dwie grupy operacyjne, w których partnerem jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli:
BAZYDRILL – jej celem jest poprawa efektywności podsiewu użytków zielonych oraz jakości i ilości paszy dla zwierząt poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych w siewniku oraz zastosowanie w mieszankach nasiennych (oprócz traw i bobowatych), także gatunków z grupy ziół;
LODRON - celem głównym jest poprawa wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk przez usprawnienie procesów decyzyjnych w chowie bydła. Efektem prowadzenia monitoringu będzie prognozowanie ilości dostępnej paszy i szacowanie dynamiki przyrostu masy roślinnej w celu precyzyjnego zarządzania stadem, ułatwienie planowania produkcji i uzyskanie dobrej jakości paszy.

ANNA KADAR – pracuje w węgierskiej firmie iTineris, która zajmuje się oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem w chmurze wspierając hodowlę bydła ras mięsnych oraz rozwiązaniami do rejestracji stada bydła i śledzenia postępów osobników. Dzięki jego wsparciu można natychmiast reagować na codzienne wydarzenia, przez jego oceny można sprawdzić długoterminowe plany, a operacje mogą być bardziej ekonomiczne i elastyczne. Oprogramowanie w chmurze pozwala, oprócz ważenia, sztuczną inseminację i dokumentację ciążową przeprowadzić za pomocą niezależnego od platformy urządzenia zewnętrznego (np. telefonu komórkowego), dzięki czemu wyniki wymagane do analizy można zapisywać bezpośrednio w bazie danych.

Panel dyskusyjny prowadzić będzie Małgorzata Wasyluk - z zamiłowania projektantka przedsięwzięć kreatywnych, z zawodu projektantka całościowych doświadczeń użytkowników. Tworzy nowoczesne modele biznesowe wykorzystując rzetelną wiedzę o trendach i inspirujące interpretacje sygnałów zmian. Jest certyfikowaną moderatorką design thinking i service designerką. Posiada szerokie kompetencje menadżerskie i zarządcze, pełniła role lidera w wielu przedsięwzięciach biznesowych i projektach finansowanych ze środków UE. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, szkołami wyższymi i uczelniami, organizacjami pozarządowymi  i administracją samorządową w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań zgodnie z filozofią Human Center Design. Z pasją projektuje komunikacje organizacji opartą na wartościach i skoncentrowaną na wyzwaniach.

Z pełnym, dwudniowym programem IV Forum Innowacji "Głód jakości" można zapoznać się tutaj >>

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz