WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Forum Innowacji >>

Spotkanie branżowe dla hodowców koni

Współczesne znaczenie biznesu końskiego wynika z relacji, jakie tworzą podmioty będące jego elementami w ramach systemu gospodarczego. Integruje on nie tylko różne obszary rolnictwa, ale także liczne działy produkcji (maszyny i urządzenia rolnicze, farmaceutyki, kosmetyki, pasze itp.), działalność rzemieślniczą (kowalstwo, rymarstwo, krawiectwo itp.), działalność usługową (transport, edukacja, informatyka, rachunkowo , weterynaria, konsulting itp.) po działalność artystyczną, tworząc specyficzny system o charakterze sieci. Wszystkie one tworzą otoczenie, będąc systemem aktywności różnego typu podmiotów warunkujących sprawne i efektywne funkcjonowanie biznesu końskiego. Pomimo licznych sprzyjających warunków rozwoju przemysłu końskiego w Polsce, branża mierzy się z licznymi problemami tj. brak współdziałania sektora państwowego i indywidualnego, nadprodukcja koni wierzchowych a przede wszystkim brak dobrego marketingu oraz brak lobbingu w sprawie przemysłu konnego.

W dyskusji publicznej ogromnym tabu nadal pozostaje wykorzystywanie mięsa końskiego w przetwórstwie. Mimo, iż nasz kraj jest jednym z największych w Europie eksporterem koniny, w Polsce jej się nie jada. W kuchni od kilku lat wśród mięs dominuje drób i wieprzowina. Kulinarni eksperci dążą zaś do popularyzacji dziczyzny, baraniny czy cielęciny. A co z koniną? Dlaczego w Polsce nie jada się już mięsa z konia? Czy konina jest zdrowa?

Te i wiele innych tematów niezwykle ważnych dla rozwoju biznesu końskiego, w tym związanych z wykorzystaniem niszy rynkowej w produkcja żywności wysokiej jakości o specjalnych właściwościach prozdrowotnych, poruszymy podczas IV Forum Innowacji „Głód jakości” w trakcie spotkania branżowego z hodowcami koni.

SOBOTA - 03.09.2022 r. Lądowisko Gryźliny  
godz.: 10:00-11:30

Wykład:  Identyfikacja i analiza trendów chowu i hodowli koni w Polsce; dr hab. inż. Ewa Jastrzębska, prof. UWM - Kierownik Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego

Wykład: Produkcja zarodków koni in vitro, klonowanie koni sportowych i wyniki w Estonii; Elina Mark - Instytut Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt, Katedra Hodowli i Biotechnologii na Estońskim Uniwersytecie Przyrodniczym, założycielka firmy Astralis OÜ, Estonia

O perspektywach rozwoju, trendach w branży oraz problemach podczas panelu dyskusyjnego rozmawiać będą:

dr hab. Inż. prof. UWM Ewa Jastrzębska: pracownik naukowy – Kierownik Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa UWM. Posiada obszerny dorobek naukowy w zakresie chowu, hodowli i użytkowania koni wszystkich ras. Szczególne miejsce w jej pracy naukowej zajmuje rzeźne  użytkowanie  koni wybrakowanych z hodowli (lub użytkowania zaprzęgowego czy wierzchowego) oraz walory prozdrowotne mięsa końskiego.

Henryk Bruno Kuhn – od 3 kadencji Prezes Warmińsko – Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie. Członek Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni oraz Księgi Stadnej Koni Zimnokrwistych w Warszawie. W 2012 roku współzałożyciel Księgi Ardena Polskiego, którą ciągle prężnie się rozwija. Jak sam o sobie mówi, co dzień rolnik - hodowca koni, prowadzący stadninę w miejscowości Wilczkowo gmina Lubomino, w której posiada 30 sztuk koni zimnokrwistych ardeńskich.

mgr inż. Jerzy Gawarecki -Wieloletni Dyrektor Stada Ogierów w Kętrzynie i Główny Hodowca Stadniny Koni Nowe Jankowice – państwowych ośrodków hodowli koni zimnokrwistych, które od kilkudziesięciu lat nadają ton hodowli koni zimnokrwistych w Polsce. Od założenia Księgi Rasy Arden Polski wyznaczając kierunek hodowli koni zimnokrwistych również w Europie. Współautor międzynarodowych sukcesów polskiej hodowli koni zimnokrwistych. Wieloletni bardzo aktywny Przewodniczący Funduszu Promocji Mięsa Końskiego.

dr inż. Anna Hinburg – dietetyk kliniczny, doktor z zakresu Technologii Żywności i Żywienia. Edukator żywieniowy na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Prowadzi poradnię dietetyczną dla dzieci i dorosłych specjalizując się głównie w dietetyce klinicznej. Wieloletni nauczyciel akademicki. Członek Zespołu Żywienia Klinicznego Dzieci. Konsultant zespołu kampanii informacyjnej dla dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego żywienia współpracujący z przedszkolami i szkołami na terenie całej Polski. Autorka informatorów dla diabetyka i licznych artykułów w zakresie dietetyki. Współautorka dwóch podręczników dotyczących edukacji zdrowotnej w pediatrii. Propagatorka zdrowego stylu życia przy współpracy z mediami.

dr Piotr Wasyluk - właściciel firmy @Wasyluk Projektowanie Kreatywne. Doktor nauk humanistycznych i nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Moderator design thinking. Jest specjalistą i praktykiem w zakresie projektowania ekosystemów usług, modeli biznesowych i nowoczesnych marek. W procesie projektowym tworzy przede wszystkim solidne fundamenty oparte na metawartościach, zaś we wdrażaniu zaprojektowanych rozwiązań przykłada dużą uwagę do ich efektywności biznesowej. Analityk trendowy, który wiedzę o przyszłości wykorzystuje do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w organizacjach. Autor kilkudziesięciu raportów trendowych dla firm, branż i instytucji publicznych. Pan Piotr jest również autorem innowacyjnej metody praktycznej analizy trendów© oraz redaktorem profilu FB: @Dragonfly perspective.

Elina Mark  - jest badaczką i embriologiem na Estońskim Uniwersytecie Przyrodniczym. Od 8 lat zajmuje się technologiami zarodków bydlęcych, a od roku koncentruje się na biotechnologii koni koncentrując swoje badania na produkcji zarodków in vitro, OPU, ICSI oraz klonowaniu koni sportowych.

Panel dyskusyjny poprowadzi Małgorzata Wasyluk - z zamiłowania projektantka przedsięwzięć kreatywnych, z zawodu projektantka całościowych doświadczeń użytkowników. Tworzy nowoczesne modele biznesowe wykorzystując rzetelną wiedzę o trendach i inspirujące interpretacje sygnałów zmian. Jest certyfikowaną moderatorką design thinking i service designerką. Posiada szerokie kompetencje menadżerskie i zarządcze, pełniła role lidera w wielu przedsięwzięciach biznesowych i projektach finansowanych ze środków UE. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, szkołami wyższymi i uczelniami, organizacjami pozarządowymi  i administracją samorządową w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań zgodnie z filozofią Human Center Design. Z pasją projektuje komunikacje organizacji opartą na wartościach i skoncentrowaną na wyzwaniach.

 

Z całym, dwudniowym programem IV Forum Innowacji "Głód jakości" można zapoznać się tutaj >>

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz