WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >>

IV Forum Innowacji "Głód jakości"

SZALEŃSTWEM JEST ROBIĆ CIĄGLE TO SAMO I OCZEKIWAĆ RÓŻNYCH REZULTATÓW
                                                                                                                            Albert Einstein

 

W dobie nieustannego postępu technologicznego i rozwoju gospodarki opartej na innowacjach sektor rolniczy mierzy się z licznymi wyzwaniami tym bardziej, że rolnictwo jest tym obszarem, gdzie proces rozwoju i wprowadzania nowatorskich rozwiązań produkcyjnych i organizacyjnych napotyka wiele przeszkód.

 

Obecnie rolnictwo stoi na styku dwóch wyzwań. Z jednej strony w obliczu silnego wzrostu globalnego popytu na żywność, towarzyszącemu rosnącej liczbie ludności na świecie, pojawia się presja na konieczność zwiększania wielkości produkcji przy kurczących się zasobach naturalnych  (zwłaszcza wody) i ograniczonych czynnikach produkcji (zwłaszcza ziemi) może mieć miejsce. Z drugiej strony w obliczu wyzwań stawianych przez Europejski Zielony Ład, strategię dążącą do osiągnięcia nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na działaniach służących ochronie środowiska, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i utracie różnorodności biologicznej w celu produkcji żywności wysokiej jakości. Na to wszystko nakłada się dynamiczny wzrost tempa rozwoju technologicznego, który przyniósł dwudziesty pierwszy wiek. Rosnąca presja produkcji żywności na szeroką skalę, do tego o wysokich parametrach jakościowych kreowanych przez zmieniające się oczekiwania konsumentów warunkuje konieczność zmian sektora rolnego i poszukiwanie nowych, często innowacyjnych rozwiązań będących w stanie pogodzić oba "światy".

W dążeniu do uzyskania przewagi rynkowej producenci rolni zaczęli dostrzegać wagę badań naukowych i wdrażania do procesu produkcji innowacyjnych produktów, rozwiązań oraz usługi. Dzięki tym zabiegom proces produkcyjny stał się technologicznie zaawansowany i dynamiczny a współpraca pomiędzy producentami rolnymi, dystrybutorami i dostawcami łatwiejsza i sprawniejsza.

 

Czym jest zatem innowacja?

Zgodnie definicją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) innowacja jest to proces wdrażania nowego lub znacznie ulepszonego produktu, usługi, metody marketingowej, metody organizacji, czy relacji z otoczeniem zewnętrznym. Innowacja jest więc pojęciem bardzo szerokim. Zagadnienie to nabiera jednak szczególnego znaczenia w kontekście rolnictwa, gdzie musi ona uwzględniać specyficzne cechy tego sektora. Wiąże się przede wszystkim z modernizacją, wprowadzaniem zmian i ulepszeń w obrębie całego gospodarstwa rolnego, upowszechnianiem nowych rozwiązań organizacyjnych, zwiększaniem wydajności i efektywności produkcji, a także wprowadzaniem nowych odmian roślin, stosowaniem nowych pestycydów, nawozów. Niezwykle ważne jest, aby te innowacje były wdrażane na poziomie mikro, czyli w indywidualnych gospodarstwach rolnych, z których każde jest niezwykle wartościowe w całym łańcuchu dostaw żywności.

 

Odpowiedzią na głód wiedzy i głód jakości w sektorze rolnym i rolno-spożywczym jest organizowane przez WMODR z siedzibą w Olsztynie, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji, które odbędzie się w dniach  3-4 września 2022 roku przy okazji organizowanych na Lądowisku Gryźliny XXVIII Jesiennych Targów Rolniczych oraz Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

Będzie to czwarta edycja wydarzenia, którego celem jest zaprezentowanie nowinek naukowych, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wzbudzenie w uczestnikach ciekawości i potrzeby zmian, dzięki którym będą mogli poszerzyć i udoskonalić swoją działalność. W tym roku bardziej niż na nowościach technologicznych, o których dużo mówi się na co dzień, program skupiony będzie na  innowacjach systemowych w tym produktowych, procesowych, usługowych czy marketingowych.

Wydarzenie będzie dwudniową konferencją podzieloną na:

  • część branżową (sobota 03.09.2022): głód jakości w produkcji zwierzęcej tj. spotkania realizowane w formie krótkiej części wykładowej (nauka, badania) oraz panelu dyskusyjnego ze szczególnym uwzględnieniem hodowców bydła mlecznego, bydła mięsnego i ras zachowawczych, koni zimnokrwistych oraz małych przeżuwaczy (owce, kozy)
  • część ogólną (niedziela 04.09.2022): głód jakości w sektorze rolno-spożywczym tj. wykłady poświęcone perspektywie rozwoju sektora rolnego i rolno-spożywczego w kontekście WPR 2023-2027, zielonej transformacji wdrażanej przez UE, innowacyjnych technologii.

Wiedza, umiejętności i innowacje są podstawą dynamicznego a zarazem zrównoważonego rozwoju, tym bardziej w rolnictwie.

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz