wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >>

Forum Innowacji

Podsumowanie IV Forum Innowacji "Głod jakości"

Podsumowanie IV Forum Innowacji "Głod jakości"

Data utworzenia: 13-09-2022

IV Forum Innowacji pod hasłem przewodnim „Głód jakości” było międzynarodową konferencją w odpowiedzi na głód wiedzy i głód jakości w sektorze rolnym i rolno-spożywczym. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 3-4 września 2022 r. na Lądowisku Gryźliny jako wydarzenie towarzysząc XXVIII Jesiennym Targom Rolniczym. W...
czytaj więcej

Spotkanie branżowe dla hodowców owiec

Spotkanie branżowe dla hodowców owiec

Data utworzenia: 13-09-2022

Chów i hodowla owiec w Polsce ma wieloletnią tradycję. Te zwierzęta gospodarskie w najmniejszym stopniu poddawane były intensyfikacji produkcji rolniczej. Sektor owczarski w Polsce w wyniku długotrwałych procesów stagnacyjnych w hodowli, ujawnionych barier rynkowych i zmniejszenia popytu na tradycyjne produkty owczarskie znajduje się w sytuacji...
czytaj więcej

Spotkanie branżowe dla hodowców bydła mlecznego

Spotkanie branżowe dla hodowców bydła mlecznego

Data utworzenia: 01-09-2022 ; Data modyfikacji: 09-09-2022

Polska mieści się w czołówce europejskich producentów mleka, jednak do utrzymania tej pozycji konieczne będzie dostosowanie się do nowych wymagań stawianych branży. Wpływ na branżę mleczarską ma wiele czynników: pogoda, zmiany legislacyjne czy, jak pokazały ostatnie miesiące - czynniki geopolityczne. Również proces...
czytaj więcej

Spotkanie branżowe dla hodowców bydła mięsnego i ras zachowawczych

Spotkanie branżowe dla hodowców bydła mięsnego i ras zachowawczych

Data utworzenia: 01-09-2022 ; Data modyfikacji: 09-09-2022

Od kilku lat Polska jest w czołówce producentów wołowiny w UE. Nawet pomimo trendu spadkowego w UE, produkcja w Polsce stale rosła osiągając najlepsze wyniki w latach 2010-2015. Podczas pandemii Covid-19 produkcja nieznacznie spadła. Nie wpłynęło to jednak znacząco na cały sektor, plasując kraj na drugim pod względem wielkości eksporterem...
czytaj więcej

Spotkanie branżowe dla hodowców koni

Spotkanie branżowe dla hodowców koni

Data utworzenia: 29-08-2022

Współczesne znaczenie biznesu końskiego wynika z relacji, jakie tworzą podmioty będące jego elementami w ramach systemu gospodarczego. Integruje on nie tylko różne obszary rolnictwa, ale także liczne działy produkcji (maszyny i urządzenia rolnicze, farmaceutyki, kosmetyki, pasze itp.), działalność rzemieślniczą (kowalstwo, rymarstwo,...
czytaj więcej

IV Forum Innowacji "Głód jakości"

IV Forum Innowacji "Głód jakości"

Data utworzenia: 26-07-2022 ; Data modyfikacji: 29-08-2022

„ SZALEŃSTWEM JEST ROBIĆ CIĄGLE TO SAMO I OCZEKIWAĆ RÓŻNYCH REZULTATÓW...
czytaj więcej