wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >>

Podsumowanie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

Kolejna edycja Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych za nami. Było to wydarzenie współtworzące targi Warmii i Mazur agroWARMA 2023, które odbyły się na terenie lądowiska w Gryźlinach.

Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych zgromadziła bardzo liczną grupę hodowców, sympatyków hodowli zwierząt gospodarskich, którzy zaprezentowali bogaty dorobek hodowlany bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, owiec oraz królików ras mięsnych.

Spotkania hodowców oraz towarzyszące im pokazy zwierząt było doskonałą okazją do inspirowania mieszkańców terenów wiejskich do działań, które znajdują odzwierciedlenie w nowoczesnej hodowli zwierząt oraz nakreślają tendencje kształtujące kierunki hodowli zwierząt w regionie. Ponadto wystawa była znakomitym miejscem do bezpośredniego poznania zwierząt gospodarskich przez najmłodszych mieszkańców województwa oraz zaprezentowanie społeczności pochodzącej z wszystkich środowisk, efektów ciężkiej pracy rolników.

Wystawę przygotowano w oparciu, nie tylko o najpopularniejsze gatunki i rasy utrzymywane w naszym regionie, ale również o te, które są objęte programem ochrony zasobów genetycznych. Rasy rodzime, bo o nich mowa, są tradycyjnym elementem polskiego rolnictwa. Na wystawie hodowcy zaprezentowali krowy mleczne rasy białogrzbietej i polskiej czarno-białej, krowy z cielętami rasy Polska czerwona oraz owce rasy kamieniecka, pomorska, wrzosówka.

W Wystawie wzięli udział Związki hodowców zwierząt hodowlanych działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz na terenie całego kraju. 

 • Polska Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
 • Polskim Związku Hodowców Bydła Czerwonego
 • Warmińsko Mazurski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Warmińsko-Mazurski Związek Koni
 • Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Owiec i Kóz
 • Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt – Polski Związek Hodowców Drobnego Inwentarza

Na podstawie przeprowadzonych ocen wytypowano najlepsze pod względem hodowlanym sztuki zwierząt. Hodowcy zrzeszeni w Warmińsko-Mazurskim Związku Hodowców Koni przygotowali ciekawy pokaz kucy i koni małych oraz jazdy zaprzęgowej. Odbył się również przegląd źrebiąt ras zimnokrwistych. Z przedstawionych piętnastu źrebiąt  najwyżej ocenione zostały:

Ogierek Gigant hodowca i właściciel Mateusz Kaca

Klaczka Pestka hodowca i właściciel Marek Królikowski

Klaczka Acanta hodowca i właściciel Waldemar Sekściński

Hodowcy zrzeszeni w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wystawili 63  zwierząt krów, jałowic i cieląt rasy bydła mlecznego polska holsztyńsko-fryzyjskiej, krowy rasy białogrzbietej, krowy rasy polskiej czarno-białej. Wśród prezentowanych zwierząt wybrane zostaną czempiony i wiceczempiony w ośmiu kategoriach:

 • Krowy pierwiastki polskiej rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) I laktacji:
 • Champion krowa Czarna 10, właściciel: Dembowski Bartłomiej, Rogiedle;
 • Wiceczempion krowa DP Duka Grenlandia, właściciel: Pawłyk Dariusz, Stegny
 • Wiceczempion krowa Łysa 16, właściciel: Jaroszek Tadeusz, Adamowo
 • Krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) w II laktacji:
 • Champion  krowa Beksa2 , właściciel: Obrębski Mateusz, Ostrowin
 • Wiceczempion krowa Wala2, właściciel: Kasprzycki Wojciech, Rożental
 • Wiceczempion krowa Wama, właściciel: Binkul Krzysztof, Rzymek
 • Krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) w III  i dalszych laktacjach,
 • Champion krowa Celina 12, właściciel: Borczak Leon, Kruzy
 • Wiceczempion krowa Mackiewiczowa 8, właściciel: Obrębski Mateusz, Ostrowin
 • Wiceczempion krowa Lila 6 , właściciel:  Chmiel Piotr, Krzykały
 • Krowy rasy białogrzbietej (BG)
 • Champion krowa Malina , właściciel:  Michalak Andrzej, Krokowo
 • Wiceczempion krowa Helena, właściciel: Głażewski Mariusz, Jesionowiec
 • Wiceczempion krowa Malwa, właściciel: Spilkowski Marcin, Szuć
 • Krowy rasy polskiej czarno-białej (ZB).
 • Champion krowa Mućka 2 ,właściciel: Szych Mirosław,  Bratuszewo
 • Wiceczempion krowa Zula, właściciel: Stefański Marek, Kokoszewo
 • Wiceczempion krowa Syrena, właściciel: Stefański Marek, Kokoszewo
 • Jałowice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) w wieku 8-9 m-cy,
 • Champion  jałowica Malutka 14, właściciel:  Paliński Michał,  Komorowo
 • Wiceczampion jałowica Orelka 21 , właściciel:  Dembowski Bartłomiej, Rogiedle
 • Wiceczampion  jałowica Mecia właściciel:  Knap Krzysztof,  Płonne
 • Jałowice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) w wieku 10-12 m-cy
 • Champion  jałowica DP Tropic Lili 1, właściciel: Pawłyk Dariusz, Stegny
 • Wiceczempion jałowica Stokrotka 31, właściciel: Paliński Michał, Komorowo
 • Wiceczempion jałowica Fortuna, właściciel:  Krajnik Jan, Robuzy
 • Jałowice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) w wieku 13-15 m-cy
 • Champion  jałowica DP Tropic Tola 2-2, właściciel:  Pawłyk Dariusz, Stegny
 • Wiceczempion jałowica Nitaka , właściciel: Obrębski Mateusz, Ostrowin           
 • Wiceczempion jałowica Kucka 22, właściciel:  Chodyń Bogdan, Chodyń Piotr, Grabinek
 • Jałowice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (PHF) w wieku 16-18 m-cy
 • Champion  jałowica DP Tropic Anastazja 4-2 właściciel: Pawłyk Dariusz, Stegny
 • Wiceczempion  jałowica Biedronka 1, właściciel: Krajnik Jan, Robuzy
 • Wiceczempion  jałowica Porto, właściciel: Żak Jan, Kwiecewo   

     „Superczempionem  Wystawy w grupie jałowic” została DP Tropic Tola 2-2 właściciel: Pawłyk Dariusz, Stegny

„Superczempionem  Wystawy w grupie krów” została Czarna 10, właściciel: Dembowski Bartłomiej, Rogiedle

Dziesięciu hodowców zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wystawiło 38 sztuk, w następujących kategoriach:

 1. Czempiona w kategorii jałówek w wieku do 18 miesięcy rasy LIMOUSINE otrzymuje: Stanisław Wiśniewski

Wiceczempiona w kategorii jałówek w wieku do 18 miesięcy rasy LIMOUSINE otrzymał Krzysztof Augustyńczyk

 1. Czempiona i Wiceczempiona w kategorii jałówki w wieku do 18 miesięcy rasy Hereford otrzymał Marek Błażejek
 2. Czempiona w kategorii jałówek w wieku do 18 miesięcy rasy Charolaise  otrzymał Maciej Napórkowski

Wiceczempiona w kategorii jałówek w wieku do 18 miesięcy rasy Charolaise otrzymał Kacper Napiórkowski

 1. Czempiona i Wiceczempiona w kategorii jałówki w wieku do 18 miesięcy rasy Highland otrzymał Barbara Schlegel
 2. Czempiona w kategorii jałówek w wieku powyżej 18 miesięcy rasy LIMOUSINE otrzymał Stanisław Wiśniewski

Wiceczempiona w kategorii jałówek w wieku powyżej 18 miesięcy rasy LIMOUSINE otrzymał Krzysztof Augustyńczyk

 1. Czempiona w kategorii jałówek w wieku powyżej 18 miesięcy rasy Charolaise otrzymała Krystyna Szczodrowska

Wiceczempiona w kategorii jałówek w wieku do 18 miesięcy rasy Charolaise otrzymał Napiórkowski Kacper

 1. Czempiona i wiceczempiona w kategorii jałówek w wieku powyżej 18 miesięcy rasy Angus czarny otrzymała Podągi Sp. z o.o.
 2. Czempiona i wiceczempiona w kategorii jałówek w wieku powyżej 18 miesięcy rasy Hereford otrzymało Stado ogierów Starogard Gdański Sp. z o.o.
 3. Czempiona i wiceczempiona w kategorii buhaj w wieku do 24 m-cy rasy Hereford otrzymał Krzysztof Golmanowski
 4. Czempiona i wiceczempiona w kategorii buhaj w wieku do 24 m-cy rasy Charolaise otrzymał Kacper Napiórkowski

Superchempionem wystawy została jałówka powyżej 18 m-cy rasy charolaise Pani Krystyny Szczodrowskiej. Natomiast najpiękniejszy zwierzęciem wystawy bydła mięsnego zostaje jałówka do 18 m-cy rasy highland Pani Barbary Schlegel.

Członkowie Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz zaprezentowali  4 ras owiec: Białogłowa Owca Mięsna, Kamieniecka, Pomorska, Wrzosówka. Prezentowane Zwierzęta podlegają ocenie przez Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz. W prezentowanych rasach wybrano czempionaty i wieczempionaty w kategorii maciorki i tryki.

W rasie kamienieckiej w kategorii maciorki tytuł

Championa i Wiceczempiona otrzymał : Radosław Romotowski

W rasie kamienieckiej w kategorii tryk:

Championa i Wiceczempiona otrzymał: Radosław Romotowski

W rasie pomorskiej w kategorii maciorki:

Championa i Wiceczempiona otrzymał – Jerzy Nadolski

W rasie pomorskiej w kategorii tryki:

Championa i Wiceczempiona  otrzymał – Jerzy Nadolski

W rasie białogłowa owca mięsna w kategorii maciorki:

Championa i Wiceczempiona otrzymała – Barbara Niedziejko

W rasie białogłowa owca mięsna w kategorii tryki:

Championa i Wiceczempiona otrzymała – Barbara Niedziejko

W rasie wrzosówka w kategorii maciorki:

Championa i Wiceczempiona otrzymał – Zbigniew Domalewski

W rasie wrzosówka w kategorii tryki:

Championa i Wiceczempiona otrzymał – Zbigniew Domalewski

 

Podziękowania i gratulację za wkład w twórczość polskiej hodowli przekazano również dla Piotra Rydla prezesa Polskiego Związku Hodowców Bydła Czerwonego oraz hodowców drobnego inwentarza zrzeszanych w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt – Polski Związek Hodowców Drobnego Inwentarza.

 

Wszystkim uczestnikom Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych serdecznie gratuluje i życzę dalszych sukcesów w realizacji zadań hodowlanych oraz dalszych sukcesów produkcyjnych.

 

 

 

Opracowanie: Agnieszka Sołtysiak