WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >> Rolnictwo ekologiczne >>

Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020

Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020

Działanie Rolnictwo ekologiczne jest jednym z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jego  realizacja ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zachowanie na nich cennej różnorodności biologicznej. Działanie Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 jest w dużej części kontynuacją dotychczasowego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013.

Działanie Rolnictwo ekologiczne - kampania 2019

 

 

Źródło: www.armir.gov.pl
Opracowanie: Elżbieta Kaczyńska