WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach poza ASF - nabór wniosków 31.03-30.06.2020 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach poza ASF - nabór wniosków 31.03-30.06.2020 r.

Od 31 marca do 30 czerwca 2020 r. wnioski o przyznanie pomocy finansowej na „Restrukturyzację małych gospodarstw” mogą składać rolnicy prowadzący małe gospodarstwa o wielkości ekonomicznej do 13 tys. Euro poza obszarem ASF. Rolnik nie musi być objęty ubezpieczeniem KRUS.

O premię może wystąpić rolnik, który :

 • posiada gospodarstwo o powierzchni powyżej 1 ha i wielkości  ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro;
 • wcześniej nie korzystał z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, premii dla młodego rolnika, premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej,  dofinansowania na modernizację gospodarstwa;
 • co najmniej 25 proc. całego swojego dochodu będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej (roślinnej lub zwierzęcej) lub
 • przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł premii wypłacanej
w dwóch ratach - 80 i 20 proc. Premia przyznawana jest na operację obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. 80 proc. kwoty pomocy trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe, np. zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, na budowę lub remont budynków  służących produkcji rolniczej, założenie sadów i plantacji wieloletnich. W wyniku  restrukturyzacji gospodarstwa powinna nastąpić   poprawa jego konkurencyjności i zwiększenie rentowności oraz  wzrost wielkości ekonomicznej: do co najmniej 10 tys. euro,  ale co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.

Aby otrzymać  pomoc, wnioskodawca musi uzyskać minimum 7  punktów, w tym:

 • rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt),
 • kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt),
 • wiek wnioskodawcy do  40 lat – 1 pkt,
 • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt,
 • wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt),
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa: (powyżej 20 tys. euro - 5 pkt, powyżej 16 tys. do 20 tys. euro - 4 pkt, powyżej 12 tys. do 16 tys. euro - 2 pkt)
 • podleganie ubezpieczeniu KRUS  w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Do pobrania:

- aktualne dokumenty aplikacyjne

Opracowanie: Maria Suszko