WMODR >> Informacje branżowe >> PROW 2014-2020 >>

Aktualne nabory do działań PROW 2014-2020

 

Lp.

Nazwa poddziałania PROW 2014-2020

Termin naboru wniosków

Informacje szczegółowe 

1

Poddziałanie 3.1
Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

31 maja  - 1 lipca 2021 r.

Czytaj więcej

2

Poddziałanie 4.1.3 
Modernizacja gospodarstw rolnych - obszary A - D 

21 czerwca - 19 sierpnia 2021 r.

Czytaj więcej

3

Poddziałanie 4.1.3
Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar E - nawadnianie w gospodarstwie 

21 czerwca - 19 sierpnia 2021 r.

Czytaj więcej

4

Poddziałanie 5.2
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej 

11 marca - 31 grudnia 2021 r.

Czytaj więcej

5

Poddziałanie 6.1
Premie dla młodych rolników

31 marca - 30 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej

6

Poddziałanie: 6.3
Restrukturyzacja małych gospodarstw -


31 marca - 30 czerwca 2021 r.
 

Czytaj więcej

7

Poddziałanie 8.1
Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych: wsparcie na zalesianie

1 czerwca - 2 sierpnia 2021 r.

Czytaj więcej

8

Poddziałanie 8.5
Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

17 maja – 27 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej

Opracowanie: Maria Suszko