wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Projekty >> Quality WMODR >>

Zorganizowany system produkcji oraz sprzedaży produktów - Quality WMODR

Zorganizowany system produkcji oraz sprzedaży produktów - Quality WMODR

Quality WMODR to zorganizowany system produkcji oraz sprzedaży produktów, którego celem jest potwierdzenie współpracy pomiędzy producentem rolnym - Partnerem QWMODR a Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Zakres współpracy obejmuje świadczenie specjalistycznego doradztwa technologicznego, które ma istotny wpływ na potencjał produkcyjny gospodarstwa. Udział w systemie QWMODR, ma także na celu wzrost konkurencyjności bądź ugruntowanie pozycji gospodarstw rolnych na rynku, w szczególności skracających łańcuch dostaw żywności, a także wskazanie dobrej pozycji państwowego doradztwa rolniczego - rozpoznawalność marki Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.  

System ma za zadanie przybliżać konsumentom przebieg produkcji oraz budować świadomość „patriotyzmu konsumenckiego” co ma niewątpliwy wpływ na pobudzenie aktywności społecznej na obszarach wiejskich. Jego zadaniem jest również odpowiedź na potrzeby konsumenta jakim jest identyfikowalność produktu gwarantowana doradztwem WMODR.

Opracowanie: Rodian Pawłowski