wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Projekty >>

Ogórki Kiszone "Paweko" Pawlikowscy

Pochodzenie ogórków: Gospodarstwo Rolne Pawlikowscy - Mierzyn 26 13-334 Łąkorz

Odmiana: 'Sonate' odmiana o wysokiej odporności na choroby, bez tendencji do nadmiernego gromadzenia azotanów.

Przebieg produkcji:

  • Data siewu: 29.04.2022 r.
  • Sadzenie rozsady: 12.05.2022 r.
  • Uprawy chronione zgodnie z zaleceniami, bez pozostałości środków ochrony roślin - potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.
  • Zrównoważone nawożenie wykonywane w oparciu o badania chemiczne gleby i sporządzony plan nawożenia.
  • Data zbioru: zbiór wieloetapowy od 27.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

Odpowiedzialny Doradca WMODR: Maja Jurczak

Produkcja: "Paweko" Pawlikowscy - Mierzyn 26 13-334 Łąkorz

O gospodarstwie: Gospodarstwo rolne znajdujące się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego dostarcza płody rolne na potrzeby produkcyjne firmy „Paweko”. Rośliny pozyskuje się z żyznych ziem warmińsko – mazurskich. Warzywa uprawiane są w warunkach nadzorowanych. Materiał siewny dostarczany jest przez sprawdzonych stałych dostawców z kraju i zagranicy. Ogórki uprawiane są na powierzchni ponad 5 ha. Wszystkie warzywa wchodzące w skład produktów są co roku badane na zawartość pestycydów oraz metali ciężkich. Produkcja roślinna prowadzona jest w oparciu o założenia Global G.A.P.

Opracowanie: Maja Jurczak