wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Projekty >>

PROW 2014-2020 Poddziałanie 2.3 Wsparcie na szkolenia doradców

Nazwa projektu – poddziałanie 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w części nr 1 zamówienia: ,,Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie” – na terenie Polski z wyłączeniem województwa mazowieckiego
Projekt realizowany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie w konsorcjum z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 421 607,00 zł. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Przedmiot projektu: Organizacja i przeprowadzenie bezpłatnych 3-dniowych szkoleń dla 690 doradców. Szkolenia prowadzone będą od marca 2021 r. do października 2021 r. na terenie całej Polski i odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby zajmujące się zawodowo doradzaniem rolnikom i właścicielom lasów, zatrudnione w podmiotach publicznych, prywatnych lub samodzielnie świadczące usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


Cel projektu: Celem szkoleń jest wzmocnienie mechanizmów transferu wiedzy i innowacji. System doradztwa rolniczego ma stanowić ogniwo pośrednie pomiędzy ośrodkami naukowymi a sferą rolnictwa. Poprzez indywidualne doradztwo, uwzględniające konkretne potrzeby rolników, dostarczana będzie praktyczna i aktualna wiedza sprzyjająca wzrostowi innowacyjności gospodarstw. Podjęte też będą działania na rzecz rozwijania wiedzy i umiejętności doradców. W ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” osoby zawodowo świadczące usługi doradcze na rzecz rolników i właścicieli lasów mogą zdobywać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Harmonogram szkoleń

L.p.

Województwo

Liczba doradców do przeszkolenia

Planowane terminy szkoleń

1

Małopolskie

47

15-17.03.2021
16-18.03.2021
17-19.03.2021

2

Podkarpackie

51

22-24.03.2021
24-26.03.2021
23-25.03.2021

3

Lubuskie

30

8-10.06.2021
9-11.06.2021

4

Łódzkie

52

14-16.06.2021
15-17.06.2021
16-18.06.2021

5

kujawsko-pomorskie

47

21-23.06.2021
22-24.06.2021
23-25.06.2021

6

Opolskie

30

22-24.06.2021
23-25.06.2021

7

Lubelskie

49

28-30.06.2021
29.06-01.07.2021
30.06-02.07.2021

8

Podlaskie

39

6-8.07.2021
7-9.07.2021

9

Pomorskie

42

30.08-01.09.2021
31.08-02.09.2021
1-3.09.2021

10

Świętokrzyskie

35

30.08-01.09.2021
31.08-02.09.2021

11

Śląskie

44

6-8.09.2021
7-9.09.2021
8-10.09.2021

12

Zachodniopomorskie

45

13-15.09.2021
14-16.09.2021
15-17.09.2021

13

Wielkopolskie

72

14-16.09.2021
15-17.09.2021
27-29.09.2021
28-30.09.2021

14

Dolnośląskie

60

20-22.09.2021
21-23.09.2021
22-24.09.2021

15

warmińsko-mazurskie

47

27-29.09.2021
28-30.09.2021
29.09-01.10.2021

 

Informacje o naborze na bezpłatne szkolenia dla doradców w województwie podlaskim

Informacje o naborze na bezpłatne szkolenia dla doradców w województwie kujawsko-pomorskim

Informacje o naborze na bezpłatne szkolenia dla doradców w województwie pomorskim

Informacje o naborze na bezpłatne szkolenia dla doradców w województwie zachodniopomorskim

Informacje o naborze na bezpłatne szkolenia dla doradców w województwie warmińsko-mazurskim

Opracowanie: Małgorzata Gąska