wmodr.pl

Wsparcie Korzystania z Usług Doradczych edycja III

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie złożył najkorzystniejszą ofertę polegającą na świadczeniu dwuletnich programów doradczych dla 722 rolników aktywnych zawodowo z województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tzw. KUD3.

Cel realizacji działania:
Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

Cel szczegółowy:
Poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.

REKRUTACJA do III edycji usług doradczych tzw. KUD3

Obecnie Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie prowadzi nabór chętnych gospodarstw do III edycji dwuletnich programów doradczych realizowanych w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Katalog usług doradczych możliwych do realizacji w ramach dwuletniego programu doradczego będzie ustalany przez rolnika wspólnie z doradcą zgodnie z potrzebami gospodarstwa, spośród katalogu dostępnych usług doradczych wskazanych poniżej:
1) Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa
2) Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości
3) Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie metod i zabiegów
4) Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym
5) Gospodarowanie na obszarach Natura 2000
6) Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
7) Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy
8) Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej
9) Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie
10) Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP
11) Uczestnictwo w systemach jakości
12) OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich
13) System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz pomoc realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne”
14) Modernizacja gospodarstw rolnych
15) Restrukturyzacja małych gospodarstw
16) Zrównoważone gospodarowanie składnikami odżywczymi
17) Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne, w tym ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin

Usługi doradcze w ramach KUD3 świadczone są dla rolników bezpłatnie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników z województwa warmińsko-mazurskiego do kontaktu z doradcami terenowymi, których dane znajdą Państwo w zakładce o firmie -> Powiatowe Zespoły Doradztwa.

Koordynacja projektu:

Sekcja Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

mgr Magdalena Mokańska, 89/ 535 76 84, wew. 63; tel. kom. 609 864 935; e-mail: m.mokanska@w-modr.pl

mgr Agnieszka Pyzel, 89/ 535 76 84, wew. 63; tel. kom. 665 690 624; e-mail: a.pyzel@w-modr.pl

Opracowanie: Magdalena Mokańska, Agnieszka Pyzel