wmodr.pl

Wsparcie Korzystania z Usług Doradczych edycja II

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie realizuje operację polegającą na świadczeniu dwuletnich programów doradczych dla 1242 rolników aktywnych zawodowo z województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tzw. KUD2.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2021 r. do 31.05.2023 r.

Cel realizacji działania:
Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

Cel szczegółowy:
Poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Zakres realizacji programu doradczego obejmuje usługi:

 • Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego;
 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności;
 • Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu;
 • Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego;
 • System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne;
 • Modernizacja gospodarstw rolnych;
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw;
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym;
 • Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP;
 • Uczestnictwo w systemach jakości;
 • Zazielenienie.

Usługi doradcze są świadczone rolnikom bezpłatnie.

Wartość projektu 7 930 418,40 zł w tym:

 1. ze środków EFRROW w wysokości  5 046 125,22 zł
 2. z krajowych środków publicznych w wysokości 2 884 293,18 zł

Koordynacja projektu:

Sekcja Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

mgr Magdalena Mokańska, 89/ 535 76 84, wew. 63; tel. kom. 609 864 935; e-mail: m.mokanska@w-modr.pl

mgr Agnieszka Pyzel, 89/ 535 76 84, wew. 63; tel. kom. 665 690 624; e-mail: a.pyzel@w-modr.pl

Opracowanie: Magdalena Mokańska, Agnieszka Pyzel