WMODR >> Informacje branżowe >> Projekty >>

PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

Data utworzenia: 12-09-2022 ; Data modyfikacji: 26-09-2022

  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, część 49...
czytaj więcej

Rozpoczynamy pierwszy etap szkoleń pn. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

Rozpoczynamy pierwszy etap szkoleń pn. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

Data utworzenia: 07-09-2022 ; Data modyfikacji: 18-09-2022

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie 1.1  „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020...
czytaj więcej

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

Data utworzenia: 30-07-2022 ; Data modyfikacji: 18-09-2022

  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie 1.1  „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –...
czytaj więcej