wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Projekty >>

PROW 2014-2020 Poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

Zmiany w programie azotanowym

Zmiany w programie azotanowym

Data utworzenia: 14-02-2023

W dniu 8 lutego br. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. wprowadzone zostały zmiany w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Wprowadzone zmiany sa wynikiem pierwszego kompleksowego przeglądu...
czytaj więcej

Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

Data utworzenia: 12-09-2022

  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, część 49...
czytaj więcej

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne

Data utworzenia: 07-09-2022 ; Data modyfikacji: 01-02-2023

  Woda nie jest jedynie produktem handlowym, lecz także wspólnym dobrem i ograniczonym zasobem, który należy chronić i wykorzystywać w zrównoważony sposób, zarówno pod względem jakości, jak i ilości. Zasoby wodne znajdują się jednak pod dużą presją w związku z zapotrzebowaniem...
czytaj więcej