WMODR >> O firmie >> Projekty >>

Konkurs AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki

 

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizuje wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach liderem projektu operacje pod tytułem Konkurs AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki.

Termin realizacji operacji:   od 01/04/2020   do: 31/10/2021

Budżet operacji: 784 563,26

Obszar realizacji operacji: Województwa: zachodniopomorskie, podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Cel operacji:

Przekaz informacji dla mieszkańców wsi i obszarów wiejskich o możliwościach rozwoju, wdrażanych inicjatywach i projektach realizowanych na obszarach wiejskich. Podkreślenie i wyróżnienie gospodarstw i firm z branży rolnej, które funkcjonują i działają na rynku regionalnym, spowoduje wyraźny wzrost zainteresowania i ożywienia rozwoju obszarów wiejskich.

Grupa docelowa:

1)            Podczas odrębnych ocen konkursowych w każdym województwie, grupę docelową stanowią rolnicy, właściciele gospodarstw rolnych oraz przedstawiciele firm z otoczenia rolnictwa, którzy to uczestniczą w konkursie. Wnioskodawca i każdy z partnerów wnioskodawcy, na obszarze swojego województwa, przeprowadza ocenę i spośród zgłoszonych kandydatów w kategorii gospodarstw i firm typuje 6 gospodarstw oraz 6 firm jako uczestników konkursu. Łącznie w II etapach, w pięciu województwach wytypowanych zostanie 120 uczestników konkursów (5*12*2).

2)            Grupę docelową stanowią również uczestnicy odrębnych seminariów – gale podsumowujące konkurs Agroliga w poszczególnych województwach (zachodniopomorskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). Uczestnikami będą – rolnicy, właściciele i przedstawiciele firm z otoczenia rolnictwa, mieszkańcy obszarów wiejskich, uczestnicy konkursu z lat ubiegłych, doradcy rolniczy, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa, przedstawiciele mediów, razem ok. 160 osób, w każdym województwie biorącym udział w operacji. Łącznie w II etapach, 1600 uczestników seminariów (160*5*2).

Opracowanie: Agnieszka Sołtysiak