WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >> Rośliny zbożowe >>

WIORiN Olsztyn PRZYPOMINA o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin

WIORiN Olsztyn PRZYPOMINA o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, wzorem lat poprzednich przypomina o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska. Biorąc pod uwagę znaczenie poszczególnych grup organizmów dla stabilnego rozwoju ekosystemów i komponentów środowiska naturalnego, jednym z najważniejszych aspektów właściwego stosowania środków ochrony roślin jest wyeliminowanie ich negatywnego wpływu na populację pszczół.