WMODR >> Informacje branżowe >> Produkcja roślinna >> Odstępstwo rolne >>

Zmiany w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin

Zmiany w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin

Zmiany w ustawie przewidują przede wszystkim nowe rozwiązania w relacjach między hodowcami oraz organizacjami hodowców a posiadaczami gruntów rolnych oraz organizacjami posiadaczy gruntów rolnych, w zakresie pobierania opłat związanych z wykorzystaniem we własnym gospodarstwie materiału do siewu ze zbioru odmiany chronionej tzw. krajowym wyłącznym prawem hodowcy do odmiany (tzw. opłat od rozmnożeń własnych).

Co się zmieniło?

GATUNKI DOZWOLONE DO ODSTĘPSTAWA ROLNEGO

  • Do gatunków które można wysiewać z własnego zbioru, została dodana soja.

WYJATKI OD OPŁAT ZA ODSTEPSTWO ROLNE

  • Hodowca może zrezygnować z pobierania opłat za daną odmianę  lub pobierać ją jednorazowo w cenie kwalifikantu. Hodowca poinformuje o tym na swojej stronie internetowej lub na stronie Agencji Nasiennej.

WNIOSKI O UDZIELENIE INFORMACJI

  • Od 11 lipca 2017 roku rolnicy nie mają obowiązku udzielania informacji w zakresie odmian objętych ochroną na szczeblu krajowym (PL). W związku ze zmianą tego zapisu, uchylono m. in. przepisy dotyczące kontroli i sankcji

więcej informacji na:

www.agencjanasienna.pl

Tekst ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin www.isap.sejm.gov.pl

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin www.isap.sejm.gov.pl