wmodr.pl

WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >> PZDR nr 4: Zespół Doradców w Olsztynie >>

Relacja z wyjazdu szkoleniowego: „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych.”

Data utworzenia: 07-11-2023 ; Data wydarzenia: 25-10-2023 ; Powiat: olsztyński

Dnia 25 października 2023r odbył się wyjazd szkoleniowy rolników z powiatu olsztyńskiego do Gospodarstwa ekologicznego zajmującego się hodowlą bydła mięsnego rasy Hereford- Biotaurus,w ramach operacji „Nowoczesne technologie chowu i hodowli bydła ras mięsnych” poddziałanie1.2”Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

 Celem demonstracji jest poprawa efektywności zarządzania stadem bydła mięsnego poprzez implementację inteligentnego, bezstresowego, zdalnego monitorowania zmian masy ciała bydła- CalmScale. Rozwiązanie jest wykorzystywane do bezstresowego i zdalnego monitorowania zmian masy ciała zwierząt w systemach wolnostanowiskowych i może mieć zastosowanie  dla większości systemów produkcji bydła mięsnego.  Monitorowanie zmiany masy ciała zwierząt ma szczególne znaczenie do oceny efektywności produkcji żywca wołowego, jest indykatorem zdrowia zwierząt oraz wskaźnikiem prawidłowego żywienia, jest więc niezbędne do prawidłowego zarządzania stadem bydła i w zmodyfikowanej postaci może mieć zastosowanie dla innych gatunków zwierząt gospodarskich. Dzięki kompleksowemu działaniu systemu możliwa będzie szybsza diagnoza problemów zdrowotnych w stadzie, określenie nieprawidłowości w żywieniu (niewłaściwe zbilansowanie dawek pokarmowych, powodujących nieadekwatne przyrosty dobowe), czy problemy z infrastrukturą do pojenia czy żywienia. Rozwiązanie to zatem doskonale wpisuje się w obecny trend panujący w rolnictwie i produkcji zwierzęcej.

 

 

Źródło: własne
Opracowanie: Anna Głoskowska