wmodr.pl

WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >> PZDR nr 4: Zespół Doradców w Olsztynie >>

Przerwa techniczna w dostępie do aplikacji IRZplus

Data utworzenia: 04-01-2023 ; Powiat: olsztyński

W dniach od 04.01.2023r. do 09.01.2023r. planowana jest przerwa techniczna w dostępie do usługi składania zgłoszeń przez Internet w aplikacji IRZplus. Przerwa związana jest z niezbędnymi pracami administracyjnymi i zastąpieniem dotychczasowej aplikacji Portal IRZplus nową, w której pojawią się funkcjonalności dotyczące składania zgłoszeń dla nowych gatunków zwierząt: drobiu, koniowatych, jeleniowatych i wielbłądowatych oraz przegląd danych dotyczących przeprowadzonych kontroli na miejscu.

Zasady dostępu do nowej aplikacji IRZplus nie zmienią się, logowanie będzie następowało dotychczasowym loginem i hasłem. Zmianie nie ulegają też zasady zakładania konta dla nowego użytkownika oraz zmiany i resetu hasła użytkownika.

Nowa aplikacja IRZplus zostanie uruchomiona 09.01.2023 r. o godzinie 06:00.

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Antonina Jezierska-Guzewicz