WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >> PZDR nr 4: Zespół Doradców w Olsztynie >>

Olimpiada Wiedzy Rolniczej Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie powiatu olsztyńskiego

Data utworzenia: 01-08-2021 ; Data wydarzenia: 23-07-2021 ; Powiat: olsztyński

W dniu 23 lipca 2021 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie odbyły się powiatowe eliminacje „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”, której celem  jest popularyzowanie, w formie współzawodnictwa, szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zasad ochrony środowiska oraz bhp w rolnictwie. W Olimpiadzie udział wzięło 9 uczestników w wieku od 18 do 35 lat, którzy mieli za zadanie udzielić prawidłowych odpowiedzi na 25 zamkniętych pytań testowych jednokrotnego wyboru. Najlepsze wyniki uzyskali: I miejsce-Łukasz Perżyło,  II miejsce-Paweł Peterwas, III miejsce-Dawid Małko. W tym roku wsparcia finansowego Olimpiady udzieliły: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Luvena S.A. – polskie przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego, produkujące nawozy i impregnaty do drewna, Agrochem Puławy Spółka z o.o. – producent nawozów,  „Ranczo w Dolnie” w Dobrym Mieście, Urząd Gminy Dywity, Pan Adam Żółtowski z miejscowości Szczęsne gm. Purda, Pan Krzysztof Biadała z Gminy Jonkowo oraz Pan Paweł Olszewski z gminy Biskupiec. Uczestnikom nagrody wręczył Pan Henryk Żuchowski (Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Olsztynie) wraz z doradcami PZDR Nr 4 ZD w Olsztynie. Laureaci trzech pierwszych miejsc będą reprezentować powiat olsztyński na szczeblu wojewódzkim olimpiady, która odbędzie się już 9 września 2021 r. w Olsztynie.

 

 

Opracowanie: Magdalena Okurowska