WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >> PZDR nr 4: Zespół Doradców w Olsztynie >>

Dni Pola we Wrócikowie

Data utworzenia: 27-06-2021 ; Data wydarzenia: 23-06-2021 ; Powiat: olsztyński

Dnia 23 czerwca 2021 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie odbyły się Dni Pola. Uroczyste rozpoczęcie tego wydarzenia nastąpiło o godzinie 10:00 przemówieniem Dyrektora Henryka Pastuszka i przybyłych gości Panów: Andrzeja Maciejewskiego (Burmistrza Barczewa), Dariusza Sargalskiego (p.o. Zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie) oraz Prof. dr hab. Krzysztofa Jankowskiego z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Jak co roku po poletkach doświadczalnych uczestników oprowadziła Pani Małgorzata Gazda (kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego SDOO we Wrócikowie). Podczas imprezy oprócz zwiedzania poletek z nowymi odmianami roślin uprawnych, rolnicy mogli zasięgnąć porad przedstawicieli kilku firm nawozowych, nasiennych oraz doradców PZDR Nr 4 Zespołu Doradców w Olsztynie, a także wziąć udział w licznych konkursach przygotowanych przez organizatorów tego wydarzenia.

 

Opracowanie: Magdalena Okurowska