WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >> PZDR nr 4: Zespół Doradców w Olsztynie >>

Szkolenie online na temat: "Produkcja roślin bobowatych, w tym soi, ekonomiczne aspekty uprawy".

Data utworzenia: 30-11-2020 ; Data wydarzenia: 16-11-2020 ; Powiat: olsztyński

Dnia 16 listopada 2020 roku Magdalena Okurowska - starszy doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizowała i przeprowadziła szkolenie online na temat: "Produkcja roślin bobowatych, w tym soi, ekonomiczne aspekty uprawy". Pomimo początkowych trudności z zalogowaniem się na szkolenie, wzięło w nim udział 27 osób. Podczas wirtualnego spotkania omówiono: podział roślin bobowatych, ich rolę w poprawie struktury i zasobności gleby w składniki odżywcze. Szczegółowo omówiono również agrotechnikę i ochronę poszczególnych gatunków roślin uprawnych takich jak: groch pastewny, łubin, bobik, soja, koniczyna, lucerna, esparceta, nostrzyk, komonica czy seradela. Wskazano zakres metodyk dotyczących integrowanej ochrony wyżej wymienionych gatunków roślin uprawnych na stronie internetowej: https://www.ior.poznan.pl/651,integrowana-ochrona-roslin.html oraz Listę Odmian Zalecanych COBORU do uprawy na obszarze województwa Warmińsko – Mazurskiego.  Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom szkolenia za obecność i aktywny udział na czacie. Jednocześnie zapraszam w imieniu doradców Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na kolejne nasze wirtualne spotkania, które odbędą się już w grudniu.

Opracowanie: Magdalena Okurowska