WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >> PZDR Olsztyn >>

DNI POLA WRÓCIKOWO

Data utworzenia: 30-06-2020 ; Data wydarzenia: 23-06-2020 ; Powiat: olsztyński

W dniu 23 czerwca 2020 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie odbyły się Dni Pola pod hasłem DNI OTWARTE - INICJATYWA BIAŁKOWA COBORU - MIĘDZYNARODOWY ROK ZROWIA ROŚLIN 2020

Z uwagi na sytuację związaną z wirusem COVID-19, spotkania odbywały się w grupach 25 osobowych. W czasie dni otwartych poletka doświadczalne odwiedziło ponad 80 osób. 

Podczas spotkania poruszono następujące zagadnienia:

  • Prezentacja wyników doświadczeń polowych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO)
  • Rośliny bobowate grubonasienne oraz soja w badaniach PDO- „INICJATYWA BIAŁKOWA COBORU”
  • Zwiedzanie poletek doświadczalnych z roślinami: bobowatymi (soja, bobik, łubin wąskolistny), zbożami, rzepakiem i okopowymi
  • Prezentacja odmian zalecanych do uprawy

Jak co roku, także i w tym nie zabrakło stoiska doradczego zorganizowanego przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Oprócz pytań związanych z doborem odmian, wielu rolników pytało o programy PROW 2014-2020 tj Modernizację ?Gospodarstw Rolnych i Restrukturyzację Małych Gospodarstw. 

Opracowanie: Marcin Gołębiewski