wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Woda >>

Komunikat PSH dotyczący sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r.

Komunikat PSH dotyczący sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) przedstawiła nowy komunikat, który zawiera omówienie sytuacji hydrogeologicznej poszczególnych województw w okresie od 1 do 31 stycznia 2023 r. Informacje  dotyczą m.in. położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia hydrogeologicznego.

W styczniu br. na przewarzającym obszarze Polski zaobserwowano wzrost średnich miesięcznych stanów wód podziemnych w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca. Wzrost poziomu wód podziemnych zarejestrowany został głównie w 84% badanych punktów obserwacyjnych. Jednocześnie w grupie punktów obserwacyjnych stanowiących ponad 13% ogólnej liczby punktów objętych analizą odnotowano obniżenie średniego poziomu wód podziemnych. Najczęściej były to punkty zlokalizowane w północnej części Polski. Średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego nie uległ zmianie w porównaniu ze stanem odnotowanym w grudniu 2022 r., w przypadku około 3% analizowanych punktów obserwacyjnych.

W styczniu br. na przeważającym obszarze naszego kraju wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. Mniej korzystna sytuacja pod tym względem panowała w tym czasie w północnej Polsce oraz lokalnie za zachodzie i południu kraju. Odnotowany na tych obszarach średni miesięczny poziom wód podziemnych wskazywał na wystąpienie za-grożenia stanu rezerw zasobów wód podziemnych. Brak rezerw zasobów wód podziemnych w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia został odnotowany lokalnie na obszarach województw:

 • mazowieckiego,
 • pomorskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • wielkopolskiego,
 • zachodniopomorskiego.

Stan zagrożenia hydrologicznego, związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO), utrzymywał się nadal na części obszaru Polski w styczniu br. Występująca w skali regionalnej niżówka hydrologiczna w omawianym miesiącu obejmowała części województw:

 • zachodniopomorskiego,
 • pomorskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • lubuskiego,
 • wielkopolskiego,
 • dolnośląskiego,
 • warmińsko-mazurskiego
 • mazowieckiego.

Na północnym-zachodzie województwa zachodniopomorskiego oraz na północy województwa śląskiego, stwierdzono również w tym samym czasie lokalne obniżenia średniego poziomu wód podziemnych poniżej granicy SNO.

Więcej informacji na stronie: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

Źródło: https://www.pgi.gov.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz