wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Środowisko i klimat >>

Elementy instalacji a prawo budowlane

Elementy instalacji a prawo budowlane

Budowa, która wymaga zgłoszenia budowlanego:

 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3/d;
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
 • przyłącza: elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, cieplnego i telekomunikacyjnego.
 • instalacje gazowe wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku.

Budowa, która nie wymaga zgłoszenia budowlanego i pozwolenia na budowę:

 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2;
 • obudowa ujęć wód podziemnych;
 • naziemne zbiorniki będące obiektami budowlanymi, służące do przechowywania paliw płynnych klasy III (np. oleju napędowego), na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3;
 • montaż pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW. Urządzenia fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW muszą spełnić obowiązki wynikające z ochrony przeciwpożarowej (uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej);
 • instalowanie instalacji wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku (z wyłączeniem instalacji gazowych);
 • montaż klimatyzatorów i rekuperacji w użytkowanym budynku (gdy podczas montażu nie następuje remont lub przebudowa budynku, szczególnie jego elementów konstrukcyjnych lub ścian zewnętrznych).

 

Źródło: Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414, z późn. zm.); strefainstalatora.pl
Opracowanie: Izabella Kłodowska