wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Środowisko i klimat >>

Pasywna oczyszczalnia ścieków – alternatywne rozwiązanie na terenach wiejskich

Pasywna oczyszczalnia ścieków – alternatywne rozwiązanie na terenach wiejskich

Pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands z przepływem podpowierzchniowym jest ekologiczną i ekonomiczną alternatywą dla obszarów wiejskich, nieskanalizowanych o zwartej zabudowie. Rozwiązanie technologiczne opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Charakteryzuje się odpornością na nierównomierny dopływ ścieków, brak osadów wtórnych, prostą obsługą, łatwą rozbudową i eksploatacją. Polecane do oczyszczania różnego rodzaju ścieków, nie ma konieczności napowietrzania, mieszania i ogrzewania czy dozowania chemikaliów oraz opłacalne ekonomicznie już od 100 mieszkańców. Wadą rozwiązania jest zapotrzebowanie na teren. Średnio potrzeba ok. 5m2/mieszkańca. Nie stanowi to jednak problemu dla większości gmin zwłaszcza, że układ nie jest uciążliwy dla społeczeństwa. Nie ma konieczności tłoczenia ścieków do oczyszczalni i kolejno do odbiornika wodnego. Pasywny system trzyma wodę, która może odparować i pozostać na terenie. Szczególnie ważne dla obszarów zagrożonych suszą. Układ zużywa mniej energii, niż tradycyjne oczyszczalnie. Może działać latami z nieznaczną ingerencją człowieka, a co najważniejsze jest przyjazny dla środowiska.

Rozwiązanie gruntowo-roślinne naśladuje warunki siedliskowe i hydrauliczne naturalnych ekosystemów bagiennych. Proces biologicznego oczyszczania zachodzi na filtrach z udziałem mikroorganizmów żyjących w systemie kłączy i korzeni roślin wodolubnych oraz wodnych. Rozkładają i asymilują związki węgla, absorbują metale ciężkie i związki fosforu, asymilują i utleniają związki azotu oraz odpowiadają za wytrącanie związków siarki.

W skali technicznej pasywna oczyszczalnia hydrofitowa działa w miejscowości Białka, woj. lubelskie, gmina Dębowa Kłoda o przepustowości 180 m3/d. Jest w stanie obsłużyć 250 mieszkańców miejscowości i do 2500 turystów w sezonie letnim. Poza granicą naszego kraju, pasywny system jest bardzo rozpowszechniony u naszych sąsiadów np. w Czechach. Oczyszczalnia jest zlokalizowana w miejscowości Velká Jesenice i obsługuje ok. 700 mieszkańców.

Zapraszam również do obejrzenia animacji przedstawiającej alternatywne rozwiązanie oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich.

Obejrzyj

Źródło: https://www.uw.edu.pl/; https://www.kierunekwodkan.pl/; https://www.teraz-srodowisko.pl/
Opracowanie: Izabella Kłodowska