wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Środowisko i klimat >>

Od 1 sierpnia 2021 r. rolnicy nie będą mogli stosować mocznika w formie granulowanej

Od 1 sierpnia 2021 r. rolnicy nie będą mogli stosować mocznika w formie granulowanej

Najnowsza nowelizacja ustawy o nawozach i nawożeniu wprowadza w życie nowy zapis, zgodnie z którym od dnia 1 sierpnia 2021 roku nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem mocznika zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną.

Mocznik granulowany, w którego skład wchodzą inhibitory ureazy, bądź powłoki biodegradowalne pozostaje dłużej w glebie, a zatem cechuje się dłuższym działaniem. Przekłada się to na wydłużenie czasu dostępności składników pokarmowych dla roślin, ograniczenie kosztów stosowania nawozów, jak również liczby wykonywanych zabiegów podczas nawożenia.

Z założenia mocznik stosowany w nowej formie wpłynie na ograniczanie emisji amoniaku do atmosfery, co jest zgodne z kierunkiem działania Komisji Europejskiej, w tym zwłaszcza z założeniami i celami Europejskiego Zielonego Ładu. Stosowanie mocznika nowej generacji realizuje również wymagania określone w przepisach unijnej dyrektywy w sprawie redukcji emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych oraz wspiera realizację dyrektywy azotanowej. Przepisy te dotyczą ochrony zarówno wody, gleby, jak i powietrza.

Obecnie wiodące na rynku firmy posiadają już w swoich ofertach nawozy dostosowane do przyszłych wymogów, lecz dodatkowe obciążenie przekłada się na wzrost cen nawozów azotowych.

Należy zwrócić uwagę, iż nowelizacja zakłada też zmianę przepisów dotyczących przeniesienia kompetencji w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZWE" i środków wspomagających uprawę roślin z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Źródło: cdr.gov.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz