wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Rolnictwo ekologiczne >>

Baza danych dotycząca Rolnictwa ekologicznego

Baza danych dotycząca Rolnictwa ekologicznego

CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu prowadzi stronę internetową poświęconą rolnictwu ekologicznemu. Na stronie dostępne są miedzy innymi kompleksowe informacje z zakresu aktów prawnych, wydawnictw oraz aktualności dotyczących rolnictwa ekologicznego.

W serwisie uruchomiona została również pilotażowa baza zwierząt dla rolnictwa ekologicznego będąca częścią planowanego do uruchomienia serwisu internetowego umożliwiającego oferowanie do sprzedaży i informowanie o dostępności produktów oraz zwierząt ekologicznych. Inicjatywa ma na celu wspieranie nawiązywania kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami przetwarzającymi oraz siecią dystrybucji, w celu zabezpieczenia zarówno zbytu jak i podaży produktów ekologicznych.

Ronictwo ekologiczne - Centrum Doradztwa Rolniczego

Opracowanie: Elżbieta Kaczyńska