wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Rolnictwo ekologiczne >>

Seminarium pn. „Intensyfikacja w rolnictwie ekologicznym” 23.11.2021r.

23 listopada 2021 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie odbyło się seminarium pn. „Intensyfikacja w rolnictwie ekologicznym’’. Seminarium odbyło się w formie hybrydowej, uczestnicy mogli wziąć udział stacjonarnie lub on-line. W spotkaniu wzięli udział rolnicy, doradcy rolniczy oraz osoby zainteresowane tematyką intensyfikacji w gospodarstwach ekologicznych.

Celem seminarium było przedstawienie sposobów uprawy rzepaku, zbóż oraz kukurydzy w systemie rolnictwa ekologicznego.

Prelegenci:

Pan Profesor dr hab. Józef Tyburski UWM Olsztyn, wydział rolnictwa i leśnictwa. Podczas swojego wystąpienia Pan Profesor przedstawił wyniki badań prowadzonych na uniwersyteckich poletkach. Najbardziej kontrowersyjną uprawą w systemie rolnictwa ekologicznego jest uprawa rzepaku. Wiele źródeł podaje, że jest to wręcz niemożliwe. Jednakże Pan Profesor zaprezentował szczegółowe wyniki badań, wskazujące na to, że taka uprawa w gospodarstwach ekologicznych jest możliwa. Podczas wykładu nie zabrakło także garści informacji na temat ekologicznej uprawy kukurydzy i pszenicy.

Pan Profesor dr hab. inż. Arkadiusz Stępień UWM Olsztyn, wydział rolnictwa i leśnictwa. Podczas swojego wykładu Pan Profesor zaprezentował słuchaczom rolę płodozmianu w gospodarstwach ekologicznych. Jak powiedział na wstępie, właściwie ułożony i stosowany płodozmian odgrywa kluczową rolę w gospodarstwach pozbawianych możliwości stosowania środków ochrony roślin i nawozów konwencjonalnych. Jako podstawę uznaje się płodozmian Norfolski, opracowany już w XVII wieku w Anglii. Wzorcowy płodozmian zakłada 4-letnie zmianowanie:

1.burak pastewny;

2. jęczmień jary + wsiewka koniczyny czerwonej;

3. koniczyna czerwona;

4. pszenica ozima.

Prawidłowo ułożony płodozmian w gospodarstwach ekologicznych, powinien składać się w 25-30 % z roślin bobowatych, 40-50% zbóż, 20-25% roślin okopowych oraz zawierać międzyplony. Podczas wykładu zostało zaprezentowanych wiele przykładowych płodozmianów.

Podczas kolejnego wykładu przedstawicielka firmy NaturalCrop zaprezentowała oferowane przez firmę środki do produkcji w gospodarstwach ekologicznych. W swojej ofercie NaturalCrop posiada nawozy azotowe (doglebowe, jak i dolistne), dolistne nawozy krzemowe, wapniowe wraz z mikroelementami oraz produkty zwiększające naturalną odporność roślin na chorobotwórcze drobnoustroje. Stosowane produkty mają za zadanie zwiększyć jakość i plon z hektara, a tym samym zwiększyć opłacalność uprawy.

Wszystkie oferowane przez firmę produkty posiadają świadectwo kwalifikacji do produkcji ekologicznej wydane przez IUNG Puławy.

Podczas seminarium swoją ofertę zaprezentowała także firma BIOSFERA. BIOSFERA oferuje rolnikom m.in. kwalifikowany materiał siewny z certyfikatem rolnictwa ekologicznego. Podczas wykładu Pani Barbara Michałowska (przedstawicielka BIOSFERA Sp. z o.o.) zaprezentowała jakie odmiany najlepiej sprawdzają się w uprawach ekologicznych. Zwróciła również uwagę słuchaczom jak ważny, jest dobór odmian w gospodarstwach ekologicznych, że corocznie publikowana przez COBORU lista odmiana zalecana do uprawy dla poszczególnych województw, nie sprawdzi się dla gospodarstw ekologicznych.

Natomiast z polecanych  odmian zostały przedstawione:  

  • Owies - odmiana Bingo
  • Pszenżyto - odmiana Belcanto
  • Gorczyca biała - odmiana Rota
  • Koniczyna czerwona - odmiana Krynia
  • Facelia Błękitna - odmiana Anabela
  • Pszenica orkisz - odmianaWITRAS

            Podczas ostatniego wykładu słuchacze mogli zapoznać się ze sposobami zarządzania produkcją w ekologicznym gospodarstwie rolnym. Temat ten poruszył Pan Alfred Wencławski, rolnik z województwa warmińsko-mazurskiego. Pan Alfred przyznaje, że ekologia nie jest łatwa, wymaga większej znajomości procesów zachodzących w przyrodzie, wymaga ciągłego uczenia się, aby plon był satysfakcjonujący. Należ także przyzwyczaić się do nieidealnego pola, że pewien stopień zachwaszczenia jest dopuszczalny, nie wpływa na obniżenie plonu. Rolnictwo ekologiczne jest innowacyjne, jednakże warto zapytać się wcześniejszego pokolenia w jaki sposób oni gospodarowali, jakich metod używali? Częściowo jest to powrót do historii.

Dzięki innowacyjnemu podejściu i zastosowaniu systemu hybrydowemu, w szkoleniu wzięły udział osoby z całej Polski. Forma stacjonarna umożliwiła nawiązanie kontaktów między rolnikami, doradcami, przedstawicielami firm oraz naukowcami, natomiast forma on-line umożliwiła dotarcie do szerszego grona odbiorców. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza umożliwi rozwój rolnictwa ekologicznego oraz podjęcia przez Państwa wyzwania, jakim jest uprawa roślin intensywnych w gospodarstwach ekologicznych.

W załączeniu materiały z seminarium.

Opracowanie: Małgorzata Razminas