WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Odnawialne źródła energii

Nowe cele OZE w polityce Unii Europejskiej i Polskiej

Nowe cele OZE w polityce Unii Europejskiej i Polskiej

Data utworzenia: 20-05-2021

Unia Europejska uzgodniła cele klimatyczne ponadnarodowej wspólnoty na 2030 i 2050 rok. Uprzedni poziom redukcji emisji z roku 2018 wynosił 40% do 2030 w stosunku do roku bazowego 1990. Pomimo tego, iż pierwotne założenia Parlamentu Europejskiego były wyższe to i tak poziom ten został podniesiony: w 2030 roku emisja CO2 ma spaść przynajmniej o 55%...
czytaj więcej

AGROENERGIA 2020 – dofinansowanie na prośrodowiskowe inwestycje w rolnictwie

AGROENERGIA 2020 – dofinansowanie na prośrodowiskowe inwestycje w rolnictwie

Data utworzenia: 21-10-2020

Funkcjonowanie   nowoczesnego   gospodarstwa   rolnego   jest   ściśle   związane z  koniecznością  pokrycia  rosnącego  zapotrzebowania  na  energię,  zwłaszcza  na  energię elektryczną. Rolnicy zmuszeni są do prowadzenia racjonalnej gospodarki...
czytaj więcej

Energetryka odnawialna

Energetryka odnawialna

Data utworzenia: 08-02-2019 ; Data modyfikacji: 27-02-2019

Energetyka rozproszona oparta na odnawialnych źródłach energii ma największe szanse rozwoju właśnie na obszarach wiejskich, na terenach słabo zaludnionych, a w szczególności w gospodarstwach rolnych, jako uzupełnienie energetyki systemowej, nie zaś jako jej konkurencja. Odnawialne źródła energii są alternatywą dla paliw kopalnych,...
czytaj więcej