WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Ochrona wody >>

Zmiana terminu nawożenia w roku 2020

Zmiana terminu nawożenia w roku 2020

W roku 2020 rolnicy mogą stosować nawozy na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawami trwałymi, uprawami wieloletnimi oraz na trwałych użytkach zielonych od 15 lutego.

Podstawą prawną do wcześniejszego stosowania nawozów są przepisy rozdziału 1.3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, tzw. Program azotanowy.

Zmiana w projekcie rozporządzenia dotyczy elastycznego podejścia przy wiosennym stosowaniu nawozów, pod warunkiem że gleba nie jest zamarznięta, zalana wodą, pokryta śniegiem, dopuszczona jest wówczas możliwość stosowania nawozów zawierających azot na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawach trwałych, uprawach wieloletnich oraz trwałych użytkach zielonych tj. dla gruntów, które pokryte są roślinami od 15 lutego.

Przyczyny wprowadzenia zmian do rozporządzenia z dnia 12 lutego 2020 r, to m.in.:

  • zmiany klimatyczne, które powodują powtarzające się w ostatnich latach duże braki wilgoci w glebie, także jesienią, uniemożliwiające terminowe zastosowanie nawozów mineralnych, naturalnych, płynnych i stałych.
  • panujące aktualnie warunki pogodowe, które spowodowały wydłużenie wegetacji roślin w naszym kraju. Uprawy ozime nie weszły w stan głębokiego spoczynku i cały czas są w stanie powolnej wegetacji pobierając azot z gleby, co prowadzi do zmniejszenia zdolności roślin do szybkiego wejścia w okres intensywnego wzrostu i rozwoju wiosną.
  • wejście w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, które wprowadziły zmiany w obowiązujących dotychczas przepisach
    z zakresu ochrony wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Obecnie ustalony termin stosowania nawozów od 15 lutego jest decyzją obowiązującą wyłącznie w 2020 roku, jednak niewykluczone, że ta zmiana zostanie wdrążona przez MRiRW na kolejne lata.

 

Opracowanie: Paweł Urbanowicz