Program azotanowy

Zgodnie z założeniami dyrektywy azotanowej, głównymi instrumentami skutecznego ograniczania zanieczyszczenia wód azotanami z rolnictwa jest obowiązujący na obszarze całego kraju "Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" tzw. Program azotanowy, wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku (Dz. U. z dnia 12 lipca 2018 r. poz. 1339).

Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu