WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Ochrona wód przed azotanami pochodzenia rolniczego

Wymogi Programu azotanowego - plan nawożenia azotem

Wymogi Programu azotanowego - plan nawożenia azotem

Data utworzenia: 07-06-2019

W lipcu 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Rozporządzenie to zobowiązuje producentów rolnych do przestrzegania określonych w nim...
czytaj więcej

Program azotanowy

Program azotanowy

Data utworzenia: 24-02-2019 ; Data modyfikacji: 07-06-2019

Rozpraszanie składników nawozowych to zarówno straty finansowe ponoszone przez rolników, jak i zagrożenie dla środowiska, w szczególności wodnego. Całkowite wyeliminowanie tych strat nie jest możliwe, ale ich znaczące ograniczenie już tak. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń jest jednym z najskuteczniejszych sposobów...
czytaj więcej

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

Data utworzenia: 08-02-2019 ; Data modyfikacji: 07-06-2019

Rolnictwo będąc jednym z głównych konsumentów wody uznawane jest także za jedno z głównych źródeł jej zanieczyszczenia. Niewłaściwa gospodarka nawozowa (w tym  niewłaściwe przechowywanie i stosowanie nawozów mineralnych oraz naturalnych: obornika, gnojówki, gnojowicy, pomiotu ptasiego) może dostarczać do...
czytaj więcej