WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Ochrona wód przed azotanami pochodzenia rolniczego

Program azotanowy

Program azotanowy

Data utworzenia: 24-02-2019 ; Data modyfikacji: 27-02-2019

Zgodnie z założeniami dyrektywy azotanowej, głównymi instrumentami skutecznego ograniczania zanieczyszczenia wód azotanami z rolnictwa jest obowiązujący na obszarze całego kraju "Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu...
czytaj więcej

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

Data utworzenia: 08-02-2019 ; Data modyfikacji: 28-02-2019

Rolnictwo będąc jednym z głównych konsumentów wody uznawane jest także za jedno z głównych źródeł jej zanieczyszczenia. Niewłaściwa gospodarka nawozowa (w tym  niewłaściwe przechowywanie i stosowanie nawozów mineralnych oraz naturalnych: obornika, gnojówki, gnojowicy, pomiotu ptasiego) może dostarczać do...
czytaj więcej