WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Ochrona środowiska

Bioodpady jako surowiec dla biogospodarki

Bioodpady jako surowiec dla biogospodarki

Data utworzenia: 28-05-2021

Według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779), bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub...
czytaj więcej

Chroń środowisko - Nie śmieć!

Chroń środowisko - Nie śmieć!

Data utworzenia: 07-05-2021 ; Data modyfikacji: 10-05-2021

10 ZASAD KULTURY SEGREGACJI: 1. Przetworzenie ma znaczenie! – Segregując dajesz odpadom szansę na drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Dzięki recyklingowi osiągamy niższe koszty produkcji nawet o 60%, ograniczamy zanieczyszczenie powietrza, gleby,...
czytaj więcej

Elementy instalacji a prawo budowlane

Elementy instalacji a prawo budowlane

Data utworzenia: 22-04-2021

Budowa, która wymaga zgłoszenia budowlanego: oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3/d; zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3; instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach...
czytaj więcej

Pasywna oczyszczalnia ścieków – alternatywne rozwiązanie na terenach wiejskich

Pasywna oczyszczalnia ścieków – alternatywne rozwiązanie na terenach wiejskich

Data utworzenia: 24-02-2021 ; Data modyfikacji: 09-04-2021

Pasywny system oczyszczania ścieków typu Constructed Wetlands z przepływem podpowierzchniowym jest ekologiczną i ekonomiczną alternatywą dla obszarów wiejskich, nieskanalizowanych o zwartej zabudowie. Rozwiązanie technologiczne opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Charakteryzuje się odpornością na...
czytaj więcej

Od 1 sierpnia 2021 r. rolnicy nie będą mogli stosować mocznika w formie granulowanej

Od 1 sierpnia 2021 r. rolnicy nie będą mogli stosować mocznika w formie granulowanej

Data utworzenia: 18-02-2021

Najnowsza nowelizacja ustawy o nawozach i nawożeniu wprowadza w życie nowy zapis, zgodnie z którym od dnia 1 sierpnia 2021 roku nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem mocznika zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Mocznik granulowany, w którego skład wchodzą inhibitory ureazy,...
czytaj więcej

Projekt sprawozdania w spawie strategii "od pola do stołu"

Projekt sprawozdania w spawie strategii "od pola do stołu"

Data utworzenia: 15-02-2021

Dnia 17 grudnia 2020 roku, na stronie www.europarl.europa.eu ukazał się projekt sprawozdania w spawie strategii „od pola do stołu”  na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. Projekt ten został opracowany  przez komisje Parlamentu Europejskiego tj.: Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego,...
czytaj więcej

Rolnictwo węglowe

Rolnictwo węglowe

Data utworzenia: 14-01-2021

Rolnictwo regeneracyjne (węglowe) to rodzaj rolnictwa ekologicznego, charakteryzujące się tworzeniem i utrzymaniem zdrowych gleb, które absorbują i magazynują CO2 przeciwdziałając zmianom klimatycznym. Mówimy tu o dodatkowej funkcji jako pełni rolnictwo tzn. f. ochrony środowiska – redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery....
czytaj więcej

Odpady w sektorze rolnym – postępowanie

Odpady w sektorze rolnym – postępowanie

Data utworzenia: 31-12-2020

Na terenie gospodarstwa rolnego mogą powstawać odpady klasyfikowane jako niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne: Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne (kod 02 01 80) – unieszkodliwianie w zakładach utylizacyjnych. Odpady z leczenia, diagnozowania i...
czytaj więcej