WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Ekologia

Zamiana do rozporządzenia (WE) 889/2008

Zamiana do rozporządzenia (WE) 889/2008

Data utworzenia: 17-02-2021

Dnia 16 lutego 2021 roku na stronie internetowej https://eur-lex.europa.eu ukazało się nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej zmieniające rozporządzenie (WE) 889/2008. Z treści dokumentu wynika, że zostały wprowadzone 4 zmiany. 1. W przypadku, gdy młode kury ekologiczne do produkcji jaj nie są dostępne, można do produkcji wprowadzić...
czytaj więcej

SAPROPEL – cenny osad denny

SAPROPEL – cenny osad denny

Data utworzenia: 29-01-2021 ; Data modyfikacji: 09-02-2021

Według rozporządzenia Komisji (WE) NR 889/2008 [z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli] w rolnictwie ekologicznym dopuszczone są do nawożenia...
czytaj więcej

Uprawa mieszanek roślin strączkowych w połączeniu ze zbożami w systemie rolnictwa ekologicznego

Uprawa mieszanek roślin strączkowych w połączeniu ze zbożami w systemie rolnictwa ekologicznego

Data utworzenia: 31-12-2020

Uprawa mieszanek roślin strączkowych ze zbożami jest ważnym zasiewem w gospodarstwie ekologicznym, zwłaszcza z hodowlą zwierząt. W celu pozyskania nasion, paszy o większej zawartości białka w porównaniu z ziarnem zbóż, zielonki na przyoranie lub paszę. Uprawa jest zalecana ze względu na walory agrotechniczne i produkcyjne. Może być...
czytaj więcej

Bio Killer - nowość na rynku

Bio Killer - nowość na rynku

Data utworzenia: 11-12-2020 ; Data modyfikacji: 29-01-2021

Bio Killer – można się pokusić o tłumaczenie na język polski, czyli Bio Zabójca. Nazwa niewątpliwie wpadająca w pamięć. Bio Killer jest to nowa maszyna do mechanicznego zwalczania insektów w uprawach rolniczych. Jego użytkowanie jest dedykowane do zwalczania w szczególności: - mączlika warzywnego, - tantnisia...
czytaj więcej

Agroleśnictwo – najważniejsza innowacja w rolnictwie

Agroleśnictwo – najważniejsza innowacja w rolnictwie

Data utworzenia: 27-11-2020

Agroleśnictwo w Polsce jest dość nowym pojęciem, niemniej w Europie funkcjonuje z powodzeniem z wielu krajach, a kolejne szykują się na wprowadzenie tego nowego systemu. System ten został uznany przez ONZ za najbardziej innowacyjny w rolnictwie.   Agroleśnictwo jest formą prowadzenia uprawy nawiązującą do budowy warstwowej lasu, są piętra...
czytaj więcej

Zmiana terminu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Zmiana terminu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Data utworzenia: 20-11-2020 ; Data modyfikacji: 26-11-2020

Komisja Europejska opracowała nowe rozporządzenie dotyczące rolnictwa ekologicznego. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 Nowe przepisy miały wejść w życie z dniem 1...
czytaj więcej

Zielony ład, a rolnictwo ekologiczne

Zielony ład, a rolnictwo ekologiczne

Data utworzenia: 19-11-2020

W Unii Europejskiej około 7 % gruntów jest pod produkcją ekologiczną, w Polce jedynie około 3 %. Komisja Europejska obecnie pracuje nad założeniami Zielonego Ładu. Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarski Unii Europejskiej. Jest on podzielony na 10 założeń. Jednym z nich jest program „Farm to...
czytaj więcej

Międzyplony

Międzyplony

Data utworzenia: 16-10-2020

Uprawa międzyplonów nie jest bezwzględnie koniczna, gdy okres pomiędzy przedplonem a plonem następczym jest krótki. Natomiast, gdy po przedplonie upływa dużo czasu do wysiewu następnej rośliny lub  planujemy zasiew rośliny jarej, uprawa międzyplonu jest zasadna, można by powiedzieć, że niezbędna. Międzyplony i okrywa zielona mają...
czytaj więcej