WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Ekologia

Międzyplony

Międzyplony

Data utworzenia: 16-10-2020

Uprawa międzyplonów nie jest bezwzględnie koniczna, gdy okres pomiędzy przedplonem a plonem następczym jest krótki. Natomiast, gdy po przedplonie upływa dużo czasu do wysiewu następnej rośliny lub  planujemy zasiew rośliny jarej, uprawa międzyplonu jest zasadna, można by powiedzieć, że niezbędna. Międzyplony i okrywa zielona mają...
czytaj więcej

Baza danych dotycząca Rolnictwa ekologicznego

Baza danych dotycząca Rolnictwa ekologicznego

Data utworzenia: 22-03-2019 ; Data modyfikacji: 07-06-2019

CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu prowadzi stronę internetową poświęconą rolnictwu ekologicznemu. Na stronie dostępne są miedzy innymi kompleksowe informacje z zakresu aktów prawnych, wydawnictw oraz aktualności dotyczących rolnictwa ekologicznego. W serwisie uruchomiona została również pilotażowa baza zwierząt dla rolnictwa...
czytaj więcej

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

Data utworzenia: 08-02-2019 ; Data modyfikacji: 07-06-2019

Rolnictwo ekologiczne określane jest jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy oraz zapewnić właściwy dobrostan zwierząt. Bardzo...
czytaj więcej