WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Gospodarstwa opiekuńcze” - szkolenie internetowe adresowane do rolników, LGD, nauczycieli szkół rolniczych, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz samorządów

Data utworzenia: 16-07-2019

Gospodarstwa opiekuńcze” - szkolenie internetowe adresowane do rolników, LGD, nauczycieli szkół rolniczych, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz samorządów

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Gospodarstwa opiekuńcze” w terminie od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie wyłącznie zalogowanym uczestnikom.

Szkolenie skierowane jest do rolników, LGD, nauczycieli szkół rolniczych, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz samorządów. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z innowacyjną formą działalności jaką może stać się gospodarstwo opiekuńcze.

Szkolenie składa się z czterech modułów szkoleniowych:
Moduł 1: Usługi o charakterze społecznym i opiekuńczym jako nowa funkcja gospodarstw rolnych
Moduł 2: Doświadczenia zagraniczne funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych
Moduł 3: Gospodarstwa opiekuńcze – możliwe formy prawne i organizacyjne
Moduł 4: Wybrane źródła finansowania gospodarstw opiekuńczych

Materiały szkoleniowe będą dostępne w terminie od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. w celu możliwości wybrania dogodnego czasu samokształcenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi z każdego testu w trakcie szkolenia.
Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona w sposób ciągły do 31.07.2019 r. Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać mailem (skan) na adres: d.migocka@cdr.gov.pl, faxem na nr: 12 424 05 05 lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków.

Koszt udziału w szkoleniu dla zainteresowanych rolników, LGD, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz samorządów wynosi 30 zł. Płatności prosimy dokonywać na rachunek:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków
BGK O/Kraków
ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków
Nr rachunku: 53 1130 1150 0012 1244 9920 0004
W tytule przelewu wpisując: GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE 1

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie CDR w Brwinowie: www.cdr.gov.pl w zakładce "doskonalenie zawodowe"

 

Opracowanie: Monika Hodór