WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Restrukturyzacja małych gospodarstw - na obszarach objętych ASF

Data utworzenia: 10-07-2019

Restrukturyzacja małych gospodarstw - na obszarach objętych ASF

 

Do 27 lipca trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw"

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Pomoc w tym naborze przeznaczona jest dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności. Mogą otrzymać na ten cel  bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł. Jest ona wypłacana w dwóch ratach - pierwszą w wysokości 48 tys. zł (80 proc. premii) rolnik może otrzymać po doręczeniu decyzji o przyznaniu pomocy, a drugą ratę 12 tys. zł (20 proc.) po zrealizowaniu biznesplanu.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej ARiMR pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/do-27-lipca-trwa-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-restrukturyzacje-malych-gospodarstw.html

 

Rolników, którzy jeszcze nie złożyli wniosku a chcą skorzystać z pomocy naszych doradców, zapraszamy do biur Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

 

 

Źródło: www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk