WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

15 lipca rusza ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Data utworzenia: 01-07-2019 ; Data wydarzenia: 15-07-2019

15 lipca rusza ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

O dofinansowanie w postaci dotacji będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

  • Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
  • Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
  • Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie

należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. do ekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie (OSChR w Olsztynie), Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn

Szczegółowe informacje dotyczące udzielenia dotacji zawarte są na stronie WFOŚiGW w Olsztynie

Regulamin naboru wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Instrukcja wypełnienia wniosku

 

Źródło: http://wfosigw.olsztyn.pl
Opracowanie: Elżbieta Kaczyńska