WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Komunikat dla rolników działających na rynku spożywczym

Data utworzenia: 26-06-2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie przypomina o obowiązku rejestracji podmiotu działającego na rynku spożywczym, prowadzącego produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego, działalność w zakresie dostaw bezpośrednich, rolniczy handel detaliczny u właściwych terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Obowiązek wynika z przepisów art. 63 ust. 1 i 2, pkt. 1 i 12 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.).

Rolników działających na rynku spożywczym zachęcamy do zapoznania z komunikatem dotyczącym obowiązku rejestracji oraz podstawowymi obowiązkami producentów żywności na etapie produkcji podstawowej.

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Opracowanie: Marta Bieciuk