WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Partnerstwo WMODR w operacji nt.: "Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich"

Data utworzenia: 26-06-2019

Partnerstwo WMODR w operacji nt.: "Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich"

Informujemy, że w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą, w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019, realizujemy operację pn.: "Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich"

Celem operacji jest udział 46 osób reprezentujących 4 partnerów operacji w wizycie studyjnej o tematyce podejmowania współpracy w rolnictwie, zdobycie przez uczestników wiedzy i jej upowszechnianie, a także wymiana doświadczeń na temat podejmowania współpracy i realizacji przez rolników wspólnych projektów na rzecz rozwoju sektora rolnego na przykładzie belgijskich praktyk w tym zakresie.

Efektem realizacji operacji będzie wspieranie współpracy w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez podniesienie świadomości i kompetencji zainteresowanych grup zawodowych reprezentowanych przez partnerów i uczestników operacji, a także rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas realizacji operacji wśród szerszego grona osób potencjalnie zainteresowanych tworzeniem grup producenckich, spółdzielni rolniczych, struktur handlowych  i innych form współpracy na rzecz rozwoju sektora rolnego i rolno-spożywczego w województwie warmińsko-mazurskim.

Opracowanie: Rodian Pawłowski