WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

25 czerwca upływa termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Data utworzenia: 24-06-2019

25 czerwca upływa termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty przewidziane są dla producentów rolnych, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany wytworzony ze zbóż, roślin strączkowych i ziemniaków. Dofinansowania udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych tym materiałem. Rolnicy ubiegający się o wsparcie powinni posiadać działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. Dopłatami nie są natomiast objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu może wynieść do 20 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych. Taki sam limit obowiązuje łącznie kilku rolników powiązanych osobowo lub kapitałowo.

Rolników, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o dopłaty do materiału siewnego, a chcą skorzystać z pomocy naszych doradców, zapraszamy do biur Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępne tutaj.

Źródło: www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk