WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Operacja pn. "Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi warmińskiej"

Data utworzenia: 14-06-2019

Operacja pn. "Promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi warmińskiej"

Celem operacji  jest podniesienie jakości turystycznej wsi warmińskiej, obfitującej w bogatą stolarkę i oryginalne zdobnictwo. Wyjazd studyjny pn. „Dobre przykłady wnętrz i obejść z zachowaniem tradycyjnych elementów i charakteru zagrody wiejskiej” stworzy możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami operacji, a właścicielami wzorcowych zagród wiejskich, które zachowały tradycyjny charakter architektury regionalnej. Dla uczestników wyjazdu studyjnego będzie to doskonałe źródło inspiracji i pomysłów do zastosowania we własnych obiektach mieszkalnych, a co za tym idzie, zachowania i dalszego kultywowania elementów dziedzictwa kulturowego wsi warmińskiej. Uczestnicy warsztatów pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego wsi - drugie życie starych przedmiotów”, odnawiając i stylizując dawne elementy wyposażenia domostw będą mogli w sposób całkowicie spersonalizowany dostosować je do własnych potrzeb. Przywrócone w ten sposób do codziennego użytku przedmioty zostaną uchronione od zapomnienia oraz pomogą w propagowaniu dziedzictwa kulturowego wsi.


Planowana operacja przyczyni się do:

  • Podniesienia jakości turystycznej wsi warmińskiej obfitującej w bogatą stolarkę
    i oryginalne zdobnictwo.
  • Promowania pomysłów aranżacji zagród wiejskich z zachowanymi elementami architektury regionalnej Warmii.
  • Wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie estetycznego urządzania zagród wiejskich, w szczególności z zachowanymi elementami architektury regionalnej Warmii.
  • Zachęcenia mieszkańców terenów wiejskich do dbałości o piękno i estetykę swojego otoczenia oraz zaszczepienie w ludziach idei promowania dziedzictwa kulturowego.

Ramowy program wyjazdu:

25 czerwca 2019 - Wyjazd studyjny pt. „Dobre przykłady wnętrz i obejść z zachowaniem tradycyjnych elementów i charakteru zagrody warmińskiej”

07:30 – 08:00 – rejestracja uczestników wyjazdu, serwis kawowy (siedziba WMODR, ul. Jagiellońska   91, 10-356 Olsztyn)

08:00 – 08:30 – przejazd do gminy Stawiguda

08:30 – 09:15 – wizyta obiektu wzorcowego biorącego udział w konkursie pn. „Najciekawsza zagroda warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury regionalnej”, gmina Stawiguda

09:15 – 09:30 – przejazd do Olsztynka

09:30 – 11:15 – wizyta i zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku,  

11:15 – 11:45 – przejazd do Gietrzwałdu

11:45 – 12:30 – wizyta obiektu wzorcowego biorącego udział w konkursie pn. „Najciekawsza zagroda warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury regionalnej”, gmina Gietrzwałd

12:30 – 12:45 – przejazd na obiad

13:00 – 14:00 – obiad, gmina Gietrzwałd

14:00 – 14:45 – przejazd do Marcinkowa,

14:45 – 15:20 – wizyta obiektu wzorcowego wyłonionego w konkursie pn. „Najciekawsza zagroda warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury regionalnej”, gmina Purda

15:20 – 16:15 – przejazd do Studnicy, gmina Jeziorany

16:15 – 17:30 – wizyta w polskiej manufakturze „Regalia” specjalizującej się w wykonywaniu mebli ze starego drewna i metalu z odzysku, gmina Jeziorany

17:30 – 17:45 – przejazd do Gajlit,

17:45 – 18:30 – wizyta obiektu wzorcowego wyłonionego w konkursie pn. „Najciekawsza zagroda warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury regionalnej”, gmina Lidzbark Warmiński

18:30 – 19:30 – Przejazd do miejsca noclegowego i zakwaterowanie – „Plajny – Ogród Dobrych Myśli”

20:30 - kolacja


26.06.2019 r. - Warsztaty pt. „Promocja dziedzictwa kulturowego wsi – drugie życie starych przedmiotów”

7:30 – 8:30 – śniadanie (serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania warsztatów)

8:30 – 8:45 – otwarcie warsztatów

Część teoretyczna

08:45 – 09:30 – wykład – „Wzornictwo ludowe i barwy stosowane na terenie Warmii"

09:30 – 11:00 – wykład – Stylizacja mebli farbami kredowymi - jak pracować farbami kredowymi; czym charakteryzują się farby kredowe; najpopularniejsze techniki stylizacji i patynowania mebli; wykonywanie wzoru przy pomocy szablonów; jak należy przygotowywać mebel przed malowaniem i zabezpieczać już pomalowaną powierzchnię?

Część praktyczna

11:00 – 14:30 – praca indywidualna uczestników warsztatów na elementach gospodarstwa domowego jak np. krzesła, ramy, stołki, stoliki, półki itp. przy użyciu poznanych technik stylizacji mebli.

14:30 – 15:15 – obiad

15:15 – 15:45 – prezentacja efektów przeprowadzonych warsztatów

15:45 – 16:30 – podsumowanie warsztatów, dyskusja, ankieta ewaluacyjna

17:00 – wyjazd do Olsztyna (siedziba WMODR, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn)


Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe studyjnym i warsztatach proszone są o przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 19.06.2019 r. do godz. 10:00:

Osoba do kontaktu: Aneta Długokęcka, tel. kom. 695 550 952, email: a.dlugokecka@w-modr.pl


Decyduje kolejność wpływu zgłoszeń. 

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW oraz o funkcjonowaniu portalu internetowego http://ksow.pl.

Opracowanie: Aneta Długokęcka