WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenia dla Beneficjentów działań PROW 2014-2020

Data utworzenia: 10-06-2019 ; Data wydarzenia: 04-07-2019

Szkolenia dla Beneficjentów działań PROW 2014-2020

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie organizuje szkolenia dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020 z poddziałań:

  • "Premie dla młodych rolników"  
  • "Restrukturyzacja małych gospodarstw"
  • "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"
 

Terminy szkoleń zostaną ogłoszone po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników w danym temacie. Prosimy o przesyłanie Karty zgłoszenia uczestnika szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Szkolenie jest odpłatne. Płatność w dniu szkolenia gotówką w kasie WMODR lub przelewem na konto WMODR.

Kartę zgłoszeniową należy wypełnić, zaznaczając tematy szkoleń i przesłać mailem na adres: a.szwacka@w-modr.pl lub a.dlugokecka@w-modr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Szwacka-Skiendziul i Aneta Długokęcka, tel. 89 535 76 84 wew. 51


Rolnicy zostaną poinformowani o terminie szkolenia poprzez sms na podany w karcie zgłoszenia numer telefonu.

Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul