WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenia „Wdrażanie Programu azotanowego”

Data utworzenia: 31-05-2019 ; Data wydarzenia: 14-06-2019

Szkolenia „Wdrażanie Programu azotanowego”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza na szkolenia dla rolników pn. "Wdrażanie programu azotanowego", które odbędą się 14 czerwca 2019 r. w Kętrzynie i Działdowie.

W lipcu 2018 r. wszedł w życie Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Program zobowiązuje wszystkich rolników do przestrzegania określonych w nim wymogów dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych, okresów, dawek, sposobów nawożenia oraz prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem.
Spełnienie wymogów programu azotanowego kontrolują pracownicy Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ). Dotychczas kontrolowali głównie największe gospodarstwa, które miały wydane pozwolenia wodno-prawne lub zintegrowane. Teraz skontrolują także mniejsze gospodarstwa, a za nieprzestrzeganie przepisów kontrolerzy będą mogli dokonać pouczenia lub nałożyć kary określone w ustawie Prawo wodne. Oprócz uiszczenia kary rolnicy są zobowiązani do usunięcia uchybień. Kontrole rozpoczęli także pracownicy ARiMR. Sprawdzają oni przestrzeganie zasad wzajemnej zgodności (znanej też jako cross-compliance), co jest podstawą wypłacenia w całości płatności obszarowych.

Inicjatywą, która ma pomóc w przygotowaniu do wdrożenia Programu azotanowego zarówno doradców rolnych, jak i rolników jest projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach współpracy przy realizacji projektu w styczniu br. 33 doradców Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie uczestniczyło w dwudniowych warsztatach pt.: „Wdrażanie programu azotanowego”. Celem warsztatów było przygotowanie doradców do pracy z rolnikami, uświadomienie im problemu zanieczyszczenia wód, obowiązujących ich regulacji prawnych, wymogów organów kontrolujących, problematyki budowli służących do przechowywania nawozów naturalnych oraz praktycznych aspektów działań wdrożeniowych.

Organizacja i przeprowadzenie przez WMODR warsztatów dla rolników pt. „Wdrażanie programu azotanowego” jest kolejnym etapem współpracy przy realizacji projektu. W związku z powyższym Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza na pierwsze szkolenia z tego cyklu, które odbędą się w Kętrzynie i Działdowie. Informacje na temat miejsca, terminu i programu warsztatów są do pobrania w zakładkach Program WARSZTATÓW Kętrzyn i Program WARSZTATÓW Działdowo.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Kaczyńska, e-mail: e.kaczynska@w-modr.pl, tel. 89 535 76 84 w. 60, kom. 695 550 987

Projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”

 

Opracowanie: Elżbieta Kaczyńska