WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs „Najciekawsza zagroda warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury regionalnej"

Data utworzenia: 15-04-2019

Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w  konkursie pt.„Najciekawsza zagroda warmińska z zachowaniem tradycyjnego charakteru architektury  regionalnej", po zapoznaniu się  z regulaminem konkursu i spełnieniu określonych wymogów.


Cele konkursu:

  1. Podniesienie jakości turystycznej wsi warmińskiej obfitującej w bogatą stolarkę i oryginalne zdobnictwo.
  2. Promowanie pomysłów aranżacji zagród wiejskich z zachowanymi elementami architektury regionalnej Warmii.
  3. Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie estetycznego urządzania zagród wiejskich, w szczególności z zachowanymi elementami architektury regionalnej Warmii.
  4. Zachęcenie mieszkańców terenów wiejskich do dbałości o piękno i estetykę swojego otoczenia oraz zaszczepienie w ludziach idei promowania dziedzictwa kulturowego.
  5. Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych i najciekawszych zagród warmińskich z zachowanym tradycyjnym charakterem architektury regionalnej.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich Warmii, rolników posiadających w swojej zagrodzie obiekt/wnętrze lub obejście zaaranżowane w ciekawy sposób z zachowaniem elementów architektury regionalnej Warmii. Poszukujemy zarówno obiektów historycznych, jak i obiektów nowoczesnych, o formach i konstrukcji nawiązujących do tradycji regionalnej.


Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne:


Opracowanie: Aneta Długokęcka