WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenia dla Beneficjentów działań PROW 2014-2020

Data utworzenia: 12-04-2019

Szkolenia dla Beneficjentów działań PROW 2014-2020

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie organizuje szkolenia dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020 z poddziałań:

  • "Premie dla młodych rolników"  
  • "Restrukturyzacja małych gospodarstw"
  • "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"

Miejsca, terminy i tematy szkoleń:

Olsztyn - siedziba Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ul. Jagiellońska 91, od godz. 8:30 do 12:30

29 maja 2019 r.*: "Zarządzanie gospodarstwem rolnym – planowanie rozwoju gospodarstwa, kalkulacje, podatki, ubezpieczenia w rolnictwie, wykorzystanie programów komputerowych".

                           Karty zgłoszenia, należy przesłać do 17 maja 2019 r.

7 czerwca 2019 r.*: "Normy i wymogi w gospodarstwie rolnym: ochrona środowiska, dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska, dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin, BHP".

                             Karty zgłoszenia, należy przesłać do 24 maja 2019 r. 

14 czerwca 2019 r.*: "Rolnictwo ekologiczne – prowadzenie produkcji metodą ekologiczną, prowadzenie dokumentacji, program rolno-środowiskowo-klimatyczny".

                             Karty zgłoszenia, należy przesłać do 31 maja 2019 r.

* Szkolenia odbędą się w proponowanych terminach, jeśli liczba zgłoszonych uczestników będzie odpowiednia. Bardzo prosimy o potwierdzenie wcześniej zgłoszonego udziału w szkoleniu.


Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Szkolenie jest odpłatne - w dniu szkolenia, gotówką w kasie WMODR lub przelewem na konto WMODR.

Kartę zgłoszeniową należy wypełnić, zaznaczając tematy szkoleń i przesłać mailem na adres: a.szwacka@w-modr.pl; a.dlugokecka@w-modr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.


Rolnicy zostaną poinformowani o terminie szkolenia poprzez sms na podany w karcie zgłoszenia numer telefonu.

Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul